Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
145 người đã bình chọn
1477 người đang online

Xã Lam Sơn: Công bố Quyết định sáp nhập thôn

Đăng ngày 25 - 10 - 2018
100%

Ngày 23/10/2018 xã Lam Sơn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn. Dự lễ công bố Quyết định có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể xã Lam Sơn và bà con nhân dân Thôn 4 và Thôn 12 về dự đông đủ.

Tại Lễ Công bố các đồng chí lãnh đạo xã đã thông qua Quyết định số 3110/QĐ-UBND “Về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” ngày 17/8/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa và các Quyết định của Đảng ủy- UBND xã về sáp nhập thôn và các Quyết định giải thể Chi bộ, các tổ chức đoàn thể và thành lập Chi bộ mới, các tổ chức đoàn thể mới.

Xã Lam Sơn có diện tích tự nhiên 1287,44ha, dân số 4.884 người, 1.259 hộ toàn xã hiện có 10 thôn sẽ sáp nhập thôn 4 về thôn 12 để thành lập thôn Mới, sau khi sáp nhập xã Lam Sơn sẽ còn 9 Thôn. Việc sáp nhập thôn tại xã Lam Sơn là phù hợp với thực tiễn ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng, đồng thời tạo sự gắn bó, củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư. Đồng thời sáp nhập thôn là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm số lượng thôn và người hoạt động không chuyên trách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ khu dân cư .

<

Tin mới nhất

Lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2019(23/04/2019 9:55 SA)

Giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình tại huyện Ngọc Lặc(23/04/2019 9:39 SA)

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của...(23/04/2019 9:34 SA)

Đảng bộ xã Đồng Thịnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(16/04/2019 7:34 SA)

Hội LHPN triển khai nhiệm vụ quý II / 2019(12/04/2019 3:19 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khoá 1 năm 2019(12/04/2019 3:17 CH)

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực những...(12/04/2019 3:12 CH)

°