Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ra mắt mô hình dòng họ tự quản về ANTT tại xã Minh Sơn

Đăng ngày 30 - 10 - 2018
100%

Sáng 28/10, tại thôn Minh Thuận, xã Minh Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định và ra mắt mô hình “Dòng họ Đặng Sỹ tự quản về ANTT”

Đại diện lãnh đạo Công an huyện tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ

Theo Quyết định thành lập của UBND xã, dòng họ Đặng Sỹ đã xây dựng Quy ước bao gồm 7 chương - 22 điều nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các chi họ thuộc dòng họ Đặng Sỹ; cùng nhau phát huy truyền thống nhân văn của dòng tộc và các dòng họ khác trong thôn, trong xã. Thông qua đó hướng hoạt động văn hóa dòng họ vào mục tiêu giáo dục con người sống có văn hóa, có tri thức, có đạo hiếu nghĩa, lòng tự tôn, tính tự lập, giàu tình thương yêu, đoàn kết, biết tôn trọng và chấp hành pháp luật. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo ANTT xã, Tổ bảo vệ ANTT thôn và các lực lượng làm công tác ANTT làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó, dòng họ Đặng Sỹ đã thành lập 01 tổ tự quản về ANTT gồm 8 thành viên. Tại buổi lễ ra mắt, đại diện 4 chi của dòng họ Đặng Sỹ ở xã Minh Sơnđã thông qua nội dung Quy ước hoạt động và ký kết bản giao ước thi đua “Chi họ đảm bảo an toàn về ANTT”.

Việc ra mắt mô hình dòng họ Đặng Sỹ tự quản về ANTT ở thôn Minh Thuận xã Minh Sơn là một mô hình có ý nghĩa quan trọng, nhằm xây dựng mô hình tự quản về ANTT góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã, thông qua mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội  cũng như phong trào, khuyến học, khuyến tài  trong dòng họ  phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh  trên địa bàn.

<

Tin mới nhất

Dân quân tự vệ huyện Ngọc Lặc tích cực bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.(09/07/2019 7:27 SA)

Huyện Ngọc Lặc quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến(25/06/2019 10:55 SA)

Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết...(22/06/2019 6:46 SA)

Hội nghị sơ kết 6 tháng về tình hình trật tự an toàn giao thông(22/06/2019 6:33 SA)

Tập huấn luật Quốc phòng năm 2018(17/06/2019 2:11 CH)

Tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm(13/06/2019 9:53 CH)

Lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngành giáo dục(06/05/2019 4:37 CH)

°