UBND huyện tổ chức hội nghị UBND huyện kỳ tháng 11/2018

Đăng ngày 23 - 11 - 2018
100%

Sáng ngày 22/11/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị UBND huyện kỳ tháng 11/2018. Tham dự tại hội nghị có đại diện Văn phòng Huyện ủy, các tổ chức đoàn thể huyện, các đồng chí Uỷ viên UBND huyện. Đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Kỳ họp UBND huyện tháng 11 năm 2018

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã dành thời gian nghe và thảo luận vào các nội dung sau: Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Chương trình công tác của UBND huyện năm 2019. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa 19. Báo cáo ước thực hiện các dự án đầu tư năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2018. Báo cáo dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, giải pháp thực hiện năm 2019. Báo cáo tổng kết cải cách hành chính năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018. Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin. Báo cáo tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018. Kế hoạch thanh tra năm 2019. Tờ trình đề nghị sửa đổi quy chế điều động, luân chuyển đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện. Quy chế phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình huyện Ngọc Lặc, giai đoạn 2018- 2023.

 Năm 2018, UBND huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND huyện bằng chương trình hành động và giao chỉ tiêu kế hoạch cho các ngành, các xã, thị trấn, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/22 chỉ tiêu, mục tiêu đề ra năm 2018: Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chỉ đạo phát triển đúng hướng, Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 14,5%: trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 6,2%; công nghiệp xây dựng tăng 16,7%; các ngành dịch vụ, thương mại tăng 16,7%. Cơ cấu kinh tế trong GDP chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng ngành Nông, Lâm, Thủy sản chiếm 33,6%; ngành Công nghiệp, Xây dựng chiếm 20,6%; ngành Dịch vụ Thương mại chiếm 46%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,4 triệu đồng/ người/ năm.

Sản xuất Nông, Lâm, Thủy sản phát triển tương đối toàn diện giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.780 tỷ đồng. Giá trị sản xuất hàng hóa công nghiệp, xây dựng tăng so với cùng kỳ, tổng diện tích gieo trồng 20.648,2 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 60.033,5 tấn. Trồng rừng tập trung ước đạt 830ha vượt 18,6% kế hoạch. Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 39% đạt kế hoạch năm đề ra.

Chương trình tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện theo kế hoạch. Năm 2018, thành lập mới 3 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Xây dựng và thực hiện 14 mô hình phát triển sản xuất, có bốn trang trại được cấp giấy chứng nhận. Cứng hóa được 86,8km đường giao thông, 7,6km đường cấp phối, 9,2km đường nội đồng. Giải phóng hành lang làm lên đường được 10,8km. Đừng cấp 16 công trình hồ đập. Lắp đặt mới năm mươi cổng chào, cổng làng cổng làng, xây dựng mới 1 nhà văn hóa thôn và nâng cấp 914 nhà ở dân cư. Tổng kinh phí ước thực hiện 360.074,4 triệu đồng. Bình quân toàn huyện đạt 14,04 tiêu chí / xã tăng hai tiêu chí so với năm 2017. Đến nay toàn huyện đã có 64/204 thôn và 3/21 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.   

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.695,9 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 2017. Năm 2018, có 145 công trình đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện đến nay có 118 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng; năm 2018 thành lập mới được 70 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Thương mại dịch vụ, hoạt động kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, không có biến động lớn đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản có nhiều chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 836,5 tỷ đồng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổng dư nợ của các ngân hàng trên địa bàn đạt 1.489,5 tỷ đồng. Chương trình phát triển Đô thị được quan tâm. Các phong trào phát triển kinh tế xã hội thực hiện có hiệu quả đã có sự lan tỏa tích cực trong nhân dân. 

Văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ, chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện kịp thời, công tác giáo dục,  giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện: Trong năm đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ của đất nước, của địa phương. Năm 2018, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển, tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện, tham gia Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt 51 huy chương các loại, xếp thứ 5 toàn tỉnh và xếp thứ nhất 11 huyện miền núi; công tác giáo dục tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT cao so với cùng kỳ. Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, bậc THCS xếp thứ 11/27 huyện, thị và xếp thứ nhất, 11 huyện miền núi. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân cơ bản đáp ứng được yêu cầu, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm thực hiện, năm 2018 giải quyết việc làm mới cho 2125 lao động. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,73 so với năm 2017. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng được tổ chức trên địa bàn. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Công tác thanh tra, tiếp dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Vui mừng phấn khởi với những kết quả đạt được của huyện Ngọc Lặc trong năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định, trong năm 2018, huyện Ngọc Lặc đã có 11/22 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đồng chí mong muốn trong năm 2019, cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện tiếp tục cố gắng phát huy kết quả đã đạt được vừa qua để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu năm 2019. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Bắc Sơn, tiền thân Đảng bộ Huyện Ngọc Lặc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tổ chức tốt việc đấu giá đất, thành lập doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn UBND huyện, nghiên cứu lại các báo cáo và cập nhật số liệu cụ thể, chính xác để Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, hoàn chỉnh các báo cáo trình Ban Thường vụ trong kỳ họp sắp tới. Đối với báo các tình  tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục các ý kiến đóng góp tại kỳ họp hoàn chỉnh báo cáo. Đồng chí cũng yêu cầu các phòng chuyên môn UBND huyện, các cơ quan  ban ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị liên quan thống nhất số liệu một lần nữa báo cáo về Văn phòng HĐND&UBND huyện trong ngày 23/11/2018. Đối với các kiến nghị trong công tác ngân sách, quản lý ngân sách, đồng chí giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu góp ý kiến phát biểu, bổ sung và phân bổ ngân sách hợp lý và hiệu quả. Đối với chương trình công tác năm 2018, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm cho các phòng ban xây dựng kế hoạch cụ thể về chương trình công tác năm 2019, gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp và thống nhất bổ sung vào báo cáo. Tổng hợp kết quả thu được, hoàn chỉnh và thống nhất số liệu trước khi trình Ban Thường vụ.

<

Tin mới nhất

Xã Quang Trung tổ chức lấy ý kiến cử tri về mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Ngọc Lặc(23/05/2019 7:56 SA)

Hội nghị ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 5/2019(23/05/2019 7:50 SA)

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(21/05/2019 9:36 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định...(21/05/2019 9:30 SA)

Bế giảng lớp Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019(17/05/2019 3:51 CH)

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.(15/05/2019 4:33 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Ngọc Lặc(13/05/2019 9:25 CH)

°