Huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt Nghị quyết số 26 của BCH TW Đảng khóa X

Đăng ngày 27 - 11 - 2018
100%

Thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH TW Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, huyện Ngọc Lặc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển 4 cây trồng chủ lực của huyện; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trong 10 năm qua BCH Đảng bộ huyện đã chỉ đạo xây dựng ban hành 6 chương trình trọng tâm, 9 Đề án. Trong đó tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện xây dựng Nông thôn mới; Nghị quyết 02 – NQ/HU về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng xuất, chất lượng hiệu quả gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2021, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết 05 – NQ/HU ngày 27/2/2012 về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi giai đoạn 2012 – 2015 và đến năm 2020; Nghị quyết 06 – NQ/HU ngày 27/2/2012 về đẩy mạnh thâm canh 4 cây trồng chủ lực….

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao; cơ cấu nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Năm 2008 nông nghiệp chưa có giá trị xuất khẩu thì những năm gần đầy việc kêu gọi đầu tư và đưa vào hoạt động Nhà máy tinh bột sắn Phúc Thịnh đã đưa sản phẩm nông nghiệp Ngọc Lặc, gia thị trường Quốc tế, đến tháng 10/2018 doanh thu xuất khẩu đạt 14,1 triệu USD. Hoàn thành dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong những năm gần đây trong toàn huyện đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng rau an toàn tại xã Thúy sơn, vùng sản xuất tiêu chuẩn Vietgap tại Công ty TNHH hai thành viên FLC Lam Sơn. Công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo sát sao. Các cơ chế, chính sách của Nhà nước ưu tiên cho công tác giảm nghèo tại địa phương, các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo được các đơn vị, cơ quan, cơ sở trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng như chương trình cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ chăn nuôi. Phần lớn các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã phát huy được hiệu quả về đồng vốn phục vụ cho sản xuất, ổn định đời sống.Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6,9 triệu đồng/người/năm 2008 lên 32,4 triệu đồng/người/năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 36% năm 2009, đến năm 2018 giảm xuống còn 8,07%.

Đến nay Ngọc Lặc đã có 03 xã và 64 thôn đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 14,04 tiêu chí/xã, không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí, 02 xã Phúc Thịnh, Đồng Thịnh đã thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM  năm 2018.

Trong thời gian tới, huyện Ngọc Lặc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên, nhân dân; quan tâm đến công tác xây dựng quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch sản xuất nông nghiệp; phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; có cơ chế, chính sách để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh, đảm bảo cơ bản điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao cho nhân.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến về các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi(21/05/2019 9:24 SA)

Thông báo Công khai Dự thảo phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ xã...(16/05/2019 4:46 CH)

Tăng cường các biện pháp cấp bách để bao vây dịch(10/05/2019 4:29 CH)

Xã Lam sơn tăng cường các biện pháp chống dịch tả lợn Châu Phi (09/05/2019 6:48 SA)

UBND huyện họp khẩn triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên...(06/05/2019 4:47 CH)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tình hình sau cơn mưa lốc chiều ngày 22/04 và công...(25/04/2019 7:49 SA)

UBND Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà...(12/04/2019 3:09 CH)

°