Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn công tác quản lý tổng điều tra.

Đăng ngày 30 - 11 - 2018
100%

Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2018, UBND huyện- Ban Chỉ đạo Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn công tác quản lý tổng điều tra. Đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đã triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kế hoạch tổ chức thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Nhân dịp này, BCĐ điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng tổ chức hội tập huấn công tác quản lý tổng điều tra.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được phổ biến những kiến thức về nghiệp vụ điều tra, quy định về phỏng vấn và ghi phiếu, vai trò và nhiệm vụ của tổ trưởng, công tác kiểm tra và giám sát; một số kỹ năng cơ bản về lập bảng kê, ghi phiếu xác định nhân khẩu tại hộ, điều tra bằng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, thực hành điều tra thu nhập thông tin dân số và nhà ở tại địa phương năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra và yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm và thực hiện theo kế hoạch đã đưa ra. Do đặc điểm tình hình của huyện địa bàn rộng, dân cư không tập trung vì vậy phải huy động lực lượng điều tra viên nhiều nên trong công tác lựa chọn điều tra viên cần quan tâm đến trình độ cũng như người am hiểu địa hình, tình hình dân cư đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra để đảm bảo chất lượng và yêu cầu của cuộc tổng điều tra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và có sự phối hợp để hoàn thành đúng tiến độ. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 huyện yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra các xã thực hiện thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin theo đúng quy định của phương án Tổng điều tra; cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, chuẩn bị các điều kiện, biểu mẫu để tiến hành tổng điều tra vào ngày 1/4/2019.

<

Tin mới nhất

°