Đảng ủy quân sự huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018

Đăng ngày 14 - 12 - 2018
100%

Năm 2018, Đảng ủy Quân sự huyện Ngọc Lặc đã quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, công tác giáo dục quốc phòng an ninh được triển khai nghiêm túc đồng bộ, đã góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Chia sẻ về những kết quả nổi bật trong năm 2018, đồng chí Trung tá Trần Xuân Trí- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện nói: trong năm qua, đặc biệt là năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý công tác quân sự quốc phòng địa phương và thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Thực hiện tốt công tác tuyển quân và bàn giao 146/146 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh. Đặc biệt trong năm 2018, ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện đồng thời tích cực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với  cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện và lực lượng dân quân tự vệ; 

Trong lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, Đảng ủy đã chỉ đạo nghiêm việc duy trì độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn; chỉ đạo triển khai tới 22 xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy luôn chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, kịp thời thông tin tình hình chính trị, thời sự, tình hình, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện đã xây dựng những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm. Theo đồng chí Trung tá Trần Xuân Trí- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện chia sẻ: ban chỉ huy quân sự huyện xác định nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy Đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện xác định công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng là khâu then chốt nên xác định ngay từ đầu để đinh hướng cho ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn xây dựng lực lượng đảm bảo tốt về cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn trước khi huấn luyện để đạt được kết quả cao.

<

Tin mới nhất

Tập huấn luật Quốc phòng năm 2018(17/06/2019 2:11 CH)

Tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm(13/06/2019 9:53 CH)

Lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngành giáo dục(06/05/2019 4:37 CH)

Thị trấn Ngọc Lặc ra quân chấn chỉnh nhằm xoá bỏ các chợ tự phát trên địa bàn(12/04/2019 3:32 CH)

Hội thi Chính trị viên xã, thị trấn, đơn vị tự vệ giảng bài chính trị năm 2019(27/03/2019 3:15 CH)

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 4 THĂM, KIỂM TRA BAN CHQS HUYỆN NGỌC LẶC(15/03/2019 9:53 SA)

Lực lượng vũ trang huyện Ngọc Lặc ra quân huấn luyện năm 2019(03/03/2019 9:26 SA)

°