Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
142 người đã bình chọn
1164 người đang online

Giao ban Tiểu ban Nội dung diễn tập

Đăng ngày 27 - 06 - 2018
100%

Chiều ngày 25/6. Tiểu ban Nội dung, huấn luyện, tuyên truyền, tổng hợp và thi đua khen thưởng diễn tập KVPT huyện 2018 ( Tiểu ban Nội dung) tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Phạm Văn Đạt- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng tiểu ban khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng ý định, văn kiện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng văn kiện, tập bài; tham mưu cho Ban Tổ chức diễn tập, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng tham gia diễn tập và lực lượng thực binh, làm tốt công tác thi đua khen thưởng;  hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tăng âm, loa đài phục vụ diễn tập; tổng hợp kết quả của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sau diễn tập; nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng tiểu ban phân công;  các đồng chí trong tiểu ban được sử dụng cán bộ, nhân viên cơ quan đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại buổi giao ban đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng tiểu ban yêu cầu: Thường trực ban Nội dung phân công chi tiết đến từng thành viên của tiểu ban, có kế hoạch chi tiết cho từng đầu việc, thời gian hoàn thành của từng cá nhân trong tiểu ban. Các thành viên trong tiểu ban phải nổ lực, chủ động hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

<

Tin mới nhất

Đồng chí Phó ban thường trực ATGT huyện đi thị sát tình hình hành lang ATGT tại huyện.(31/01/2019 1:59 CH)

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản(22/01/2019 9:50 SA)

Kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(18/01/2019 10:45 SA)

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS- QP năm 2018 và ký kết chương trình...(16/01/2019 3:08 CH)

Tiếng kẻng bình yên(08/01/2019 1:08 CH)

Giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy(07/01/2019 11:01 SA)

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm...(28/12/2018 9:10 SA)

°