Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
135 người đã bình chọn
4539 người đang online

Giao ban Tiểu ban Nội dung diễn tập

Đăng ngày 27 - 06 - 2018
100%

Chiều ngày 25/6. Tiểu ban Nội dung, huấn luyện, tuyên truyền, tổng hợp và thi đua khen thưởng diễn tập KVPT huyện 2018 ( Tiểu ban Nội dung) tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Phạm Văn Đạt- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng tiểu ban khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng ý định, văn kiện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng văn kiện, tập bài; tham mưu cho Ban Tổ chức diễn tập, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng tham gia diễn tập và lực lượng thực binh, làm tốt công tác thi đua khen thưởng;  hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tăng âm, loa đài phục vụ diễn tập; tổng hợp kết quả của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sau diễn tập; nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng tiểu ban phân công;  các đồng chí trong tiểu ban được sử dụng cán bộ, nhân viên cơ quan đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại buổi giao ban đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng tiểu ban yêu cầu: Thường trực ban Nội dung phân công chi tiết đến từng thành viên của tiểu ban, có kế hoạch chi tiết cho từng đầu việc, thời gian hoàn thành của từng cá nhân trong tiểu ban. Các thành viên trong tiểu ban phải nổ lực, chủ động hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

<

Tin mới nhất

Thi hành án huyện Ngọc Lặc tiến hành tiêu hủy pháo nổ(22/08/2018 5:16 CH)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018(10/08/2018 2:52 CH)

Ban chỉ đạo diễn tập tổ chức Hội nghị hiệp đồng công tác bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018(03/08/2018 10:51 SA)

Tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ(27/07/2018 1:19 CH)

Hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018(25/07/2018 4:42 CH)

Hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018(15/07/2018 10:26 SA)

Huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 375(15/07/2018 10:20 SA)

°