Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
1449 người đang online

Giao ban Tiểu ban Nội dung diễn tập

Đăng ngày 27 - 06 - 2018
100%

Chiều ngày 25/6. Tiểu ban Nội dung, huấn luyện, tuyên truyền, tổng hợp và thi đua khen thưởng diễn tập KVPT huyện 2018 ( Tiểu ban Nội dung) tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Phạm Văn Đạt- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng tiểu ban khai mạc và chủ trì hội nghị.

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng ý định, văn kiện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng văn kiện, tập bài; tham mưu cho Ban Tổ chức diễn tập, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng tham gia diễn tập và lực lượng thực binh, làm tốt công tác thi đua khen thưởng;  hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tăng âm, loa đài phục vụ diễn tập; tổng hợp kết quả của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sau diễn tập; nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng tiểu ban phân công;  các đồng chí trong tiểu ban được sử dụng cán bộ, nhân viên cơ quan đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại buổi giao ban đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng tiểu ban yêu cầu: Thường trực ban Nội dung phân công chi tiết đến từng thành viên của tiểu ban, có kế hoạch chi tiết cho từng đầu việc, thời gian hoàn thành của từng cá nhân trong tiểu ban. Các thành viên trong tiểu ban phải nổ lực, chủ động hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

<

Tin mới nhất

Thực hiện chi trả trợ cấp 1 lần theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.(14/11/2018 1:14 CH)

Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông(12/11/2018 2:11 CH)

Hiệu quả mô hình "tiếng kẻng bình yên" tại huyện Ngọc Lặc(05/11/2018 11:10 SA)

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Ngọc Lặc(05/11/2018 10:54 SA)

Ra mắt mô hình dòng họ tự quản về ANTT tại xã Minh Sơn(30/10/2018 1:32 CH)

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019(10/10/2018 3:22 CH)

Hiệu quả từ các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự ở huyện Ngọc Lặc(21/09/2018 6:33 SA)

°