Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
142 người đã bình chọn
1106 người đang online

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 6/2018

Đăng ngày 04 - 07 - 2018
100%

Sáng ngày 3/7/2018, Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức kỳ họp Ban Thường vụ tháng 6/2018. Tham dự tại kỳ họp có Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp huyện, Trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND huyện. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp Ban thường vụ tháng 6/2018

Kỳ họp tháng 6 được tổ chức trong 2 ngày, bàn về các nội dung quan trọng như: Thảo luận vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo ước thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 sáu tháng cuối năm 2018 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Các đại biểu đã cơ bản thống nhất về những nội dung báo cáo đã nêu, đồng thời nêu lên một số giải pháp cũng như những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Một số nội dung được các đại biểu quan tâm nhiều đó là: công tác cấp quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp. Công tác xây dựng NTM đặc biệt là 3 xã về đích NTM trong năm 2018. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản. Thành lập doanh nghiệp và hiệu quả của doanh nghiệp sau thành lập. Công tác tuyên truyền vận động và giải quyết đơn thư kiếu nại của nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào của các tổ chức đoàn thể. Công tác an ninh trật tự đặc biệt là vấn đề về cờ bạc, lô đề và cá độ bóng đá trong dịp wordcup 2018. Công tác vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm. Khó khăn sau sáp nhập các trường học trên địa bàn đặc biệt là công tác công nhận lại và xây dựng trường chuẩn quốc gia sau khi sáp nhập trường học. Trong công tác xây dựng Đảng: công tác tuyên truyền, tỷ lệ Đảng viên học tập và nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sau khi nêu lên những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2018, các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay.

Phát biểu kết luận, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Văn phòng Huyện uỷ tiếp thu các ý kiến phát biểu để hoàn chỉnh báo cáo và cần bổ sung vào báo cáo một số nội dung quan trọng đó là: Bổ sung về các chỉ tiêu đã thực hiện được trong 6 tháng, lập biểu đính kèm đánh giá cụ thể giá trị đã thực hiện để dễ so sánh. Đề nghị làm rõ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội như tiến độ Đầu tư các dự án từ ngân sách và nguồn từ doanh nghiệp còn chậm. Quản lý xây dựng và cấp phép xây dựng tại đô thị và các vùng phụ cận, đặc biệt là quản lý tài nguyên đất, phí môi trường. Việc thành lập doanh nghiệp, chất lượng doanh nghiệp sau khi thành lập. Công tác giải quyết đơn thư kiến nghị của nhân dân chưa kịp thời, tạo nên những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong công tác xây dựng đảng còn hạn chế về công tác tuyên truyền trong cán bộ Đảng viên đặc biệt là đến được với quần chúng nhân dân. Sự phối hợp giữa cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã một số việc còn yếu, chế độ thông tin báo cáo còn chậm. Trong thực hiện nhiệm vụ tại một số phòng ban ngành còn một số việc còn chậm. Giao việc thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc thực thi kỷ cương hành chính công vụ của một bộ phận công chức, viên chức còn yếu. Đồng chí nêu ra một số giải pháp tổ chức thực hiện: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Điều hành của cấp ủy đảng và với mục tiêu cao nhất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Tập trung giải quyết những vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xây dựng NTM và xoá đói giảm nghèo. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đoàn thể, các ngành thực hiện tốt các phong trào. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đối với các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra cần được rà soát cụ thể về kết quả thực hiện trong 6 tháng từ đó đánh giá thuận lợi khó khăn, dự báo mức độ hoàn thành để tổ chức thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2018.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(22/02/2019 3:53 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng(18/02/2019 7:07 SA)

Cơ quan UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức, Viên chức năm 2019.(04/02/2019 7:58 SA)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019(04/02/2019 7:43 SA)

Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức gặp mặt nguyên các dồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ chế độ qua các thời kỳ.(25/01/2019 3:18 CH)

Huyện đoàn Ngọc Lặc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019(25/01/2019 3:06 CH)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Kênh bắc tại Nguyệt Ấn(24/01/2019 9:55 SA)

°