Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
142 người đã bình chọn
1078 người đang online

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày 04 - 07 - 2018
100%

Ngày 02/7/2018, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Ngọc Lặc đã chỉ đạo hướng về cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vướng mắc cho đoàn viên Thanh Niên.  Gắn với tập  trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng khoa học trong tổ chức các chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Kế hoạch về việc " Thực hiện phong trào chỉnh trang khuôn viên và duy trì vệ sinh môi trường tại các nhà văn hoá , tuyến đường của các thôn, làng, phố. Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM, tư vấn khởi nghiệp  và xuất khẩu lao động, kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè" kế hoạch tổ chức hè thiếu nhi, và công tác xoá đói, giảm nghèo. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý chí cách mạng và các chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh". Giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, hôn nhân gia đình và sức khoẻ vị thành niên. Gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn. Nét nổi bật là phong trào " Tuổi trẻ sáng tạo" đồng hành với thanh niên trong đồng hành thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, các cấp bộ đoàn đã quan tâm chỉ đạo và quản lý vốn tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay dư nợ 63,3 tỷ đồng cho 630 hộ thanh niên làm chủ, vay vốn của ngân hàng chính sách , giải quyết việc làm cho 1.100 lao động thường xuyên.  Đã có nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi, giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Thực hiện phong trào chỉnh trang khuôn viên, nhà văn hóa và công tác vệ sinh môi trường ở các thôn, làng, phố; đã có 149 /285 thôn thực hiện chỉnh trang, xây mới và trồng 2294  bồn hoa, 1573 m đường hoa, trồng mới 314 cây xanh, 11 thôn làm hàng rào cây xanh, 7 thôn xây tường rào; trong đó các  đơn vị đã tổ chức huy động đoàn viên thanh niên các em học sinh vệ sinh tại 275 nhà văn hóa, các tuyến đường làng, ngõ xóm thường duy trì quét dọn mỗi tháng một lần.

Phát huy những kết quả đã đạt được 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên; tập trung vào các hoạt động, giáo dục văn hóa giao thông, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, không tham gia các tai  tệ nạn xã hội; đội ngũ cán bộ đoàn tích cực nắm bắt tâm tư và diễn biến tư tưởng trong thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, lòng yêu nước cho đoàn viên thanh niên.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, giáo dục lòng yêu nước thanh niên, tuyên truyền về Nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác kết nạp đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; Tổ chức cho học sinh và đoàn viên thanh niên làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm ,nhà văn hóa và nơi cư trú. Quản lý, làm tốt công tác vay vốn và đôn đốc thu nộp lại đầy đủ, sử dụng vốn của hiệu quả. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lớn của đất nước và quê hương. 

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(22/02/2019 3:53 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng(18/02/2019 7:07 SA)

Cơ quan UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức, Viên chức năm 2019.(04/02/2019 7:58 SA)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019(04/02/2019 7:43 SA)

Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức gặp mặt nguyên các dồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ chế độ qua các thời kỳ.(25/01/2019 3:18 CH)

Huyện đoàn Ngọc Lặc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019(25/01/2019 3:06 CH)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Kênh bắc tại Nguyệt Ấn(24/01/2019 9:55 SA)

°