Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
142 người đã bình chọn
1524 người đang online

Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng ngày 06 - 07 - 2018
100%

Ngày 6/7/2018, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại hội đảng các cấp đã đề ra tạo những bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được chú trọng. Huyện đã có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 5 chương trình trọng tâm với 4 khâu đột phá của Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đến nay, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Trong số 29 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, có 16 chỉ tiêu hoàn thành (trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch) và 13 chỉ tiêu khả năng hoàn thành. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2018 hàng năm ước đạt 14,4%, vượt mục tiêu đại hội 0,4%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trong ngành nông nghiệp: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản từ 35% (năm 2105) xuống còn 29,1% (năm 2018); ngành công nghiệp, xây dựng tăng từ 22,7% lên 29,0%... Cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất và gắn với nhu cầu thị trường. Thu nhập bình quân đầu người năm 2108 ước đạt 32,3 triệu đồng/năm, bằng 92,3% Nghị quyết đại hội và gấp 1,47 lần năm 2015. Kết cấu hạ tầng, xúc tiến đầu tư đạt kết quả khá, từ năm 2016 đến nay thu hút được 09 dự án với tổng vốn đầu tư gần 3.555 tỷ đồng; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên. Huyện Ngọc Lặc được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Ngọc Lặc và khu vực dự kiến mở rộng đạt tiêu chuẩn Đô thị lại 4… Các chương trình trọng tâm có một số lĩnh vực của huyện đã vươn lên tốp đầu  của 11 huyện miền núi, như: trong xây dựng nông thôn mới có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 12,04 tiêu chí/xã, cao hơn bình quân của 11 huyện miền núi (11,53 tiêu chí/xã); chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng và phát triển chăn nuôi hướng đến phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, công nghệ cao; nâng cao chất lượng giáo dục; giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; phát triển đô thị…

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy bày tỏ sự đồng tình với ý kiến phát biểu của các đại biểu ; trong nửa nhiệm kỳ với sự lãng chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, các cấp uỷ đảng, sự điều hành của chính quyền, phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, từ huyện đến cơ sở; đặc biệt là sự tin tưởng, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân thực hiện có trọng tâm 5 nhiệm vụ, 4 khâu đột phá. Vì thế có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị Quyết đề ra. Dự kiến trong nửa nhiệm kỳ còn lại trong 27 chỉ tiêu đại hội đề ra huyện phấn đầu 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 08 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 01 chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành đó là tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu .Đối với những tồn tại hạn chế, nguyên nhân chủ quan trong công tác tổ  chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ sản xuất, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chỉ đạo, cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng; tăng cường ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục vận động thu hút đầu tư trồng các loại cây ăn quả xuất khẩu. Phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, tập trung với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển nông nghiệp theo hướng vững mạnh. Thưc hiện phong trào thi đua "Phát triển kinh tế xã hội" phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát triển doanh nghiệp;  duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tư vấn và hướng dẫn lập doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đúng điều lệ, đúng quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Thu hút đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là phát triển đô thị, huy động mọi nguồn lực và từng bước triển khai xây dựng các khu đô thị theo kế hoạch chi tiết đã được phê chuẩn; trong đó tập trung chỉnh trang nâng cấp hạ tầng các khu trung tâm đô thị. Cùng với đó, chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt là huy động mọi nguồn lực cho xây dựng NTM, xúc tiến đầu tư và xoá đói giảm nghèo. Chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, trong đó có công tác phát triển đảng viên mới. 

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(22/02/2019 3:53 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng(18/02/2019 7:07 SA)

Cơ quan UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức, Viên chức năm 2019.(04/02/2019 7:58 SA)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019(04/02/2019 7:43 SA)

Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức gặp mặt nguyên các dồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ chế độ qua các thời kỳ.(25/01/2019 3:18 CH)

Huyện đoàn Ngọc Lặc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019(25/01/2019 3:06 CH)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Kênh bắc tại Nguyệt Ấn(24/01/2019 9:55 SA)

°