Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
3363 người đang online

Hội nghị Ban Thường vụ kỳ họp tháng 9/2018

Đăng ngày 26 - 09 - 2018
100%

Sáng ngày 25/9/2018, BTV Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức kỳ họp tháng 9/2018. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì kỳ họp. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018.

Kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc tháng 9 năm 2018

 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác đề ra. Đã ban hành và triển khai các Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và các Chỉ thị, Kết luận, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Quán triệt, triển khai các Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Đảng. Triển khai học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 của BCH TƯ Đảng khoá XII. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng về nâng cao Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân nông thôn. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vì vậy trong 9 tháng đầu năm một số chỉ tiêu quan trọng chủ yếu đã hoàn thành kế hoạch đề ra như chương trình xây dựng nông thôn mới dự báo có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt 1 chỉ tiêu so với kế hoạch. Thu ngân sách tại địa bàn, chỉ tiêu trong rừng vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,65%                 

Về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2018: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.766 tỉ đồng, đạt 71,2 % kế hoạch năm, tăng 14,9 % so với 9 tháng năm 2017; trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,3%; ngành công nghiệp xây dựng tăng 24,1%; các ngành dịch vụ tăng 16,7%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực; đối với sản xuất nông, lâm, thủy sản, tổng diện tích gieo trồng 9 tháng năm 2018 ước đạt là 20.648,2ha, vượt 1,2% kế hoạch, giảm 2,3% so với cùng kỳ 2017. Trong đó vụ đông 1.378,3ha, vụ chiêm xuân 12.185,6ha; vụ mùa 7.084,3ha; Diện tích, Năng suất, sản lượng một số cây trồng chính như lúa cả năm đạt 7.101,8ha, năng suất bình quân ước đạt 56,3 tạ/ha; sản lượng 39.983,8 tấn; Diện tích ngô cả năm:  4.012,3ha; Tổng sản lượng cả năm ước đạt 58.927,8 tấn; Mía nguyên liệu 3.305,4ha, năng xuất đạt 610 tạ/ha; Diện tích trồng sắn 1.981,1ha, sản lượng ước đạt 39.622 tấn. Rau đậu các loại 1.935,9 ha.

Trong chăn nuôi công tác tiêm phòng đợt 1 thực hiện có hiệu quả và đã triển khai thực hiện tiêm phòng đợt 2, bên cạnh đó do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên không xảy ra dịch lớn. Công tác khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc, bảo vệ sinh được thực hiện theo kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm đạt là 407,8 tỷ đồng; Về công tác đầu tư 9 tháng đầu năm có 113 công trình đầu tư, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư thực hiện là 313,0 tỷ đồng; Tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh, dịch vụ hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định không có biến động lớn. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước thực hiện 630,2 tỷ đồng;  chất lượng hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, chiến lược giáo dục mũi nhọn đứng đầu các huyện miền núi, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quản lý nhà nước về các lĩnh vực được tăng cường. Hiệu lực hiệu quả quản lý được nâng lên.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018. Các ý kiến thảo luận tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cuối năm. Các chỉ tiêu cần tập trung thực hiện để hoàn thành kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Đồng chí Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Văn phòng cấp uỷ cần tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo trình Ban chấp hành. Bên cạnh đó, bổ sung thêm các chỉ tiêu đã hoàn thành, so sánh chỉ tiêu đạt được so với kế hoạch đề ra.

Buổi chiều cùng ngày Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục kỳ họp với các nội dung quan trọng khác.

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khoá XXIII kỳ họp tháng 11 năm 2018.(30/11/2018 4:04 CH)

Phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng ở huyện Ngọc Lặc(27/11/2018 1:29 CH)

Hội nghị triển khai, hướng dẫn, kiểm điểm đánh giá xếp loại đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và...(27/11/2018 1:17 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị UBND huyện kỳ tháng 11/2018(23/11/2018 3:23 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Học tập,quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.(23/11/2018 3:17 CH)

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện dự ngày hội Đại đoàn kết tại Phố Lê Hoàn Thị...(20/11/2018 8:25 SA)

Hội nghị gặp mặt, tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ngọc Lặc năm...(20/11/2018 8:20 SA)

°