Hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng ngày 24 - 01 - 2019
100%

Sáng ngày 22/1/2019, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các Đồng chí Ngô Tiến Ngọc - Uỷ viênBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lê Văn Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo XDNTM của huyện, lãnh đạo các xã thị trấn.

Đ/c Ngô Tiến Ngọc - Uỷ viênBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đều thống nhất cao với báo cáo đó là: Những năm qua, nhất là năm 2018 dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối kết hợp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính xã hội, các ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của nhân dân huyện nhà, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã tạo sự đổi thay rõ rệt trên địa bàn thôn bản đến các xã, thị trấn của huyện Ngọc Lặc. 

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân huyện nhà, năm 2018  Ban Chỉ đạo XDNTM huyện tiếp tục đặt ra các mục tiêu: phấn đấu có thêm 3 xã về đích NTM, trong đó xây dựng thôn chuẩn NTM và mỗi xã đẩy mạnh nâng cao các tiêu chí. Đầu năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã làm việc với 3 xã Phúc Thịnh, Đồng Thịnh và Quang Trung để phấn đấu về đích chuẩn NTM trong năm 2018. Với quyết tâm cao, từ đầu năm 2018, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai đồng đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp rất cụ thể, thiết thực, sâu sát với tình hình thực tế ở mỗi một địa bàn, gồm: Tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã . Huyện tiếp tục huy động, lồng ghép các mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH; chú trọng đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ phát triển sản xuất; áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng và nhân rộng . Ban điều phối NTM huyện phối hợp với các ngành chuyên môn mở 22 lớp tập huấn cho 15 thôn để  hướng dân thực hiện tiêu môi trường, nhà ở; hường dẫn nghiệp vụ cho 90 thành viên ban phát triển thôn.

Đ/c Lê Văn Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM năm 2018

Các ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền cho hội viên về chung tay góp sức xây dựng NTM, nhiều hộ hiến đất , chặt cây , ngày công lao động, xây lò  xử lý rác thải, xây giếng, nhà vệ sinh , cổng chào , trồng cây xanh , tổ chức làm vệ sinh khu dân cư. Hổ trợ sản xuất, chăn nuôi . Trong sản xuất có 2 mô hình sản xuất: Giống mướp đắng, Hạt dưa leo F; 15 mô hình ứng dụng kỹ thuật tiến bộ và 01 mô hình chăn nuôi lợn. Nhờ đó đã giúp cho 247 hộ nghèo , hộ cận nghèo mua trâu bò sinh sản để từng bước vươn lên thoát nghèo.Bình quân đạt 14 tiêu chí / xã , có 22 thôn /10 xã và 2 xã đạt chuẩn NTM; Thành lập 03 HTX dịch vụ nông nghiệp. Cứng hoá 77,63 km đường giao thông các loại (Nhựa 12,8 km, bê tông  57,2 km, cấp phối 7,63 km) nâng cấp 9,23 km đường nội đồng, xây mới 02 đường tràn giao Thông, nâng cấp 16 công trình hồ đập và 0,7 km kênh mương , xây mới và nâng cấp khuôn viên 31 nhà văn hoá thôn, 03 nhà văn hoá xã, 02 trạm y tế, làm mới và nâng cấp 7 trụ sở làm việc của UBND xã, xây dựng mới 01 trạm biến áp điện, 3 km đường dây trung thế và 24,9 km dây hạ thế. Hoạt động văn hoá - Thông tin các thiết chế văn hoá được bảo tồn, phát huy ; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn xây dựng  NTM. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng lén. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được bảo đảm. Trong năm giảm 1.968 hộ. Hệ thống chính trị xã hội và quốc phòng an ninh giữ vững. Tổng nguồn lực huy động 360.074,4 triệu đồng , trong đó huy động trong nhân dân 243.976,4 triệu đồng.

Song bên cạnh còn những tồn tại hạn chế : Công tác tuyên truyền còn hạn chế, các chủ trương của tỉnh, huyện chưa được phổ biến đến cán bộ  đảng viên và nhân dân. Nhóm tiêu chí văn hoá - xã hội, môi trường còn thấp. 

Tại hội nghị ban chỉ đạo XDNTM của huyện đã trao giấy khen cho 8 tập thể và 2 cá nhân có thành tích suất sắc trong xây dựng NTM. Thay mặt cho BCĐ đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phạm Công Cúc - Uỷ viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân. 

Đ/c Phạm Công Cúc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM năm 2018

Kết luận hội nghị Đồng chí Ngô Tiến Ngọc- Bí thư Huyện ủy, khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dưng NTM trên địa bàn huyện năm qua đã có nhiều sáng tạo và phù hợp, tạo được nền tảng, sự lan tỏa sâu rộng và nổi trội cả về số lượng và chất lượng, không những giúp cho người dân chủ động hơn trong công việc của mình, giảm phụ thuộc, trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước, mà còn tạo ra khí thế thi đua sôi nổi  giữa các thôn, bản với nhau, và thu hút được sự quan tâm, đóng góp của con em xa quê.  Điều đáng ghi nhận là, thông qua thực hiện, tư duy sản xuất hàng hóa của người dân được thay đổi; thu nhập của người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Từ đó góp phần phát triển các phong trào phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm: Ban chỉ bám sát nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM trong năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, xã thường xuyên nhắc nhở đôn đốc, động viên nhân dân chung tay góp sức để hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký. Đồng thời phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến bà con nhân dân các dân tộc là nhằm để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị;chú trọng vào việc phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.  xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Trong năm 2019 xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Quang Trung, Kiên Thọ và Ngọc Sơn. Phấn đấu tăng 1,5 tiêu chí / xã, để đạt bình quân 15,5 tiêu chí/xã. phấn đấu thêm 10 thôn đạt chuẩn trở lên. Đối với xã Ngọc Liên và Lam Sơn nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng thôn kiểu mẫu.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến về các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi(21/05/2019 9:24 SA)

Thông báo Công khai Dự thảo phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ xã...(16/05/2019 4:46 CH)

Tăng cường các biện pháp cấp bách để bao vây dịch(10/05/2019 4:29 CH)

Xã Lam sơn tăng cường các biện pháp chống dịch tả lợn Châu Phi (09/05/2019 6:48 SA)

UBND huyện họp khẩn triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên...(06/05/2019 4:47 CH)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tình hình sau cơn mưa lốc chiều ngày 22/04 và công...(25/04/2019 7:49 SA)

UBND Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà...(12/04/2019 3:09 CH)

°