Ngọc Lặc chú trọng công tác thuỷ lợi, phục vụ nông nghiệp

Đăng ngày 04 - 01 - 2019
100%

Để giúp bà con nông dân sản xuất nông nghiệp thuận lợi, từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018 huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm chú trọng công tác thủy lợi, tổ chức điều hành phân phối nước hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất vụ xuân, vụ mùa và vụ đông.

Các đơn vị ra quân làm Thủy lợi mùa khô

Bên cạnh đó Huyện đã triển khai thực hiện các giải pháp chống hạn khi có nắng hạn kéo dài, chống úng khi có mưa lớn xảy ra. Ban hành phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão, phương án phòng chống thiên tai ứng với cấp độ rủi do. Triển khai Luật phòng chống thiên tai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình hồ đập, xác định vị trí trọng điểm xung yếu, xây dựng phương án phòng chống lụt bão,  giải tỏa các ách tắc ccongs rãnh,  kênh mương, Các hồ dập chính, Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, dặc biệt là công tác ra quân làm thủy lợi. Kết quả thực hiện nạo vét kênh mương trước mùa mưa bão được tổng chiều dài là 157,6 km; Khối lượng 15.617m3; Ngày công huy động 21.092 công . Nạo vét nội đồng  177,9 km; Khối lượng 12.945,5 m3 ; ngày công huy động là 16. 339 công. Nhờ làm tốt công tác thủy lợi, sản xuất nông nghiệp của Ngọc Lặc có bước phát triển mới, đời sống của nhân dân được đảm bảo. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt sản lượng cao. 

<

Tin mới nhất

Hướng phát triển mới từ mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu.(18/06/2019 6:41 SA)

Công ty TNHH vật liệu xây dựng không nung Ngọc Lặc, Thanh Hoá song hành giữa phát triển và tạo...(18/06/2019 6:36 SA)

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo(17/06/2019 2:41 CH)

Thành lập Hợp tác xã nuôi dê Cao Ngọc(17/06/2019 2:35 CH)

“Tổ hợp tác chăn nuôi Dê Cao Ngọc” thương hiệu có sức lan tỏa, nâng cao thu nhập cho người dân.(17/06/2019 2:15 CH)

Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Ngọc Lặc chủ động cung cấp nước cho vụ thu mùa năm 2019(13/06/2019 8:56 CH)

Gương điển hình tiên triến vùng đồng bào dân tộc thiểu số(13/06/2019 8:50 CH)

°