Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thông báo thanh lý tài sản trong cơ quan UBND huyện Ngọc Lặc

Đăng ngày 10 - 12 - 2019
100%

Hội đồng định giá và thanh lý tài sản cơ quan UBND huyện thông báo bán thanh lý tài sản gỗ Lát, gỗ Mít, gỗ xoan đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với các nội dung cơ bản như sau:

* Tài sản bán thanh lý gồm:

STT

Tên loại và quy cách

ĐVT

Số lượng

Hiện trạng

Khối lượng ước tính (m3)

Giá trị chào giá (đồng)

1

Cây Lát 1 (cạnh cổng vào Trung tâm hội nghị)

cây

1

Cây chưa khai thác

1,08

11.880.000

2

Cây Lát 2 (giáp hộ ông Nguyễn Minh Ngọc)

cây

1

Cây chưa khai thác

1,28

17.920.000

3

Cây Lát 3 (sau nhà xe cơ quan)

cây

1

Cây chưa khai thác

3,35

56.950.000

4

Số gỗ Lát (khai thác năm 2018)

cây

2

Cây đã khai thác

2,91

23.280.000

5

Cây Xoan

cây

1

Cây đã khai thác

1,2

9.600.000

6

Cây Mít

cây

1

Cây đã khai thác

0,4

1.600.000

 

Tổng

 

 

 

 

121.230.000

* Tổng giá khởi điểm tài sản bán thanh lý: 121.230.000 đồng  (Một trăm hai mươi mốt  triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng).

* Thời gian xem và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 10/12/2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 25/12/2019. Tại Cơ quan UBND huyện Ngọc Lặc (trong giờ hành chính).

* Hình thức bán thanh lý: Chào giá canh tranh

Đơn đăng ký mua tài sản thanh lý theo mẫu của Hội đồng, giá trả ghi trong đơn phải bằng hoặc cao hơn giá phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan UBND huyện, đơn đăng ký sau khi ghi đầy đủ các thông tin theo quy định được dán kín trong phong bì gửi Hội đồng định giá và TLTS (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước 16 giờ 30 phút ngày 25/12/2019. Địa chỉ: phố Lê Hoàn - thị trấn Ngọc Lặc - huyện Ngọc Lặc -  tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại : 0373.871.142 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý tài sản nói trên đến đăng ký mua theo mẫu đơn của Hội đồng. Hội đồng sẽ tiến hành họp xét kết quả vào 8 giờ 30phút, ngày 26/12/2019 khách hàng được xét mua tài sản thanh lý là người đăng ký có đơn đăng ký hợp lệ và có giá trả cao nhất.

Xem Thông tin chi tiết nội dung thông báo tại đây

<

Tin mới nhất

Thông báo thanh lý tài sản trong cơ quan UBND huyện Ngọc Lặc(10/12/2019 1:24 CH)

Lễ mở thầu gói thầu số 2. Dự án Nâng cấp cải tạo đường giao thông từ xã Thuý Sơn đi làng Thung,...(02/03/2018 3:09 CH)

Lễ mở thầu gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình Hệ thống điện trang trí đô thị Ngọc Lặc...(16/06/2017 1:54 CH)

°