Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa giám sát Chương trình giảm nghèo tại huyện Ngọc Lặc

Đăng ngày 14 - 03 - 2019
100%

Sáng ngày 12/3, đồng chí Lê Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững 3 tháng đầu năm 2019 tại huyện Ngọc Lặc. Làm việc với đoàn về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Phạm Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ngành liên quan.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Ngọc Lặc

Bước vào thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2019, ngay từ đầu năm các chính sách, dự án hỗ trợ thuộc Chương trình giảm nghèo theo kế hoạch cấp tỉnh giao được UBND huyện phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kịp thời. Xác định rõ chương trình giảm nghèo bền vững là một trong những chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019, cho nên ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời ban hành các chương trình hành động, quyết định, văn bản chỉ đạo, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các thành viên trong Ban Chỉ đạo(BCĐ) của huyện để tổ chức triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

UBND các xã, thị trấn đều đã thành lập BCĐ giảm nghèo, xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên trong BCĐ phụ trách trực tiếp công tác giảm nghèo của thôn, làng, phố. Dựa trên các nguyên nhân nghèo của từng hộ, UBND xã, thị trấn, đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công chi tiết cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ở cơ sở trực tiếp nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững. Kế hoạch giảm nghèo của các xã, thị trấn được thẩm định của UBND huyện, căn cứ vào Kế hoạch của các xã, thị trấn, BCĐ giảm nghèo huyện sẽ kiểm tra, giám sát theo định kỳ. Qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế tại xã Vân Am

Hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn triển khai các dự án thuộc chương trình giảm nghèo và đi vào thực hiện trong quý 2 năm 2019 gồm 39 công trình với tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng. Các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã, thôn ĐBKK được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Theo đó, các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vay vốn 2 tháng đầu năm trên 6,1 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 8,07%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 5,65%/năm. 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Hùng đánh cao những kết quả mà huyện Ngọc Lặc đạt được trong năm 2018 thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Để hoàn thành kế hoạch giảm được 1323 hộ nghèo, tương ứng giảm 3,84% hộ nghèo năm 2019.Đồng chí đề nghị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đối với công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, cận nghèo. Tập trung nguồn lực thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo. Đặc biệt tập trung hỗ trợ giảm nghèo theo các nhóm đối tượng cụ thể.

<

Tin mới nhất

Trao quà hỗ trợ hộ nghèo tại huyện Ngọc Lặc(21/01/2021 3:12 CH)

Viện Kiểm sát nhân dân huyện, triển khai công tác năm 2021(21/01/2021 3:05 CH)

Thiếu tướng Trần Phú Hà, thăm tặng quà các gia đình chính sách huyện Ngọc Lặc(21/01/2021 3:01 CH)

Xã Ngọc Sơn phát huy Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới(19/01/2021 3:30 CH)

Các Đảng bộ trong huyện nghiêm túc học tập trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt triển khai...(16/01/2021 10:23 SA)

Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc: Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021(16/01/2021 10:17 SA)

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021(16/01/2021 10:10 SA)

°