Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương

Đăng ngày 14 - 03 - 2019
100%

Chiều ngày 13/3, Ban Chỉ đạo Điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương, đã tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Cuộc tổng điều tra lần này áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng internet. Đồng thời, đổi mới hình thức quản lý, sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán, theo đó tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ bắt đầu vào thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019. Phát biểu khai mạc tại hội nghị trực tuyến này đồng chí: Vương Đình Huệ , Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương khẳng định: Mục đích của việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là:  Tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết;Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029.

Cũng tại hội nghị trực tuyến này, các đại biểu tại hội nghị và các điểm cầu, sẽ được xem video về quá trình chuẩn bị tổng điều tra, nghe lãnh đạo tổng cục thống kê báo cáo tình hình chuẩn bị thực hiện tổng điều tra; Các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện tổng điều tra của 6 địa phương là: Hà Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Dương, Quảng Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương và đại diện lãnh đạo các Bộ báo cáo tình hình thực hiện tổng điều tra của 4 Bộ: Thông tin và Truyền thông; Quốc Phòng; Công an; Ngoại giao và kết thúc hội nghị sẽ được nghe đồng chí Vương đình Huệ Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, chỉ đạo thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

<

Tin mới nhất

Xã Quang Trung tổ chức lấy ý kiến cử tri về mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Ngọc Lặc(23/05/2019 7:56 SA)

Hội nghị ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 5/2019(23/05/2019 7:50 SA)

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(21/05/2019 9:36 SA)

Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định...(21/05/2019 9:30 SA)

Bế giảng lớp Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019(17/05/2019 3:51 CH)

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.(15/05/2019 4:33 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Ngọc Lặc(13/05/2019 9:25 CH)

°