Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
145 người đã bình chọn
1399 người đang online

Hội nghị tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của UBND các xã , thị trấn năm 2019

Đăng ngày 25 - 03 - 2019
100%

Nhằm nâng cao nghiệp vụ áp dụng, duy trì, cải tiến và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cấp xã, thị trấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn áp dụng HTQLCL vào hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2019

Ngày 22/3 UBND huyện Ngọc Lặc phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức hội nghị tập huấn áp dụng HTQLCL vào hoạt động của UBND 4 xã, thị trấn năm 2019 là: Thị trấn Ngọc Lặc, Ngọc Liên,  Lam Sơn, Cao Thịnh. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông  Nguyễn Ngọc Quý - Trưởng phòng Đo lường chất lượng nhấn mạnh, lớp tập huấn này có ý nghĩa quan trọng, giúp cho Ban chỉ đạo các xã, thị trấn nâng cao nhận thức, kỹ năng và nắm vững hơn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để áp dụng vào công việc hàng ngày của cơ quan. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, hiện đại hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công trong các cơ quan nhà nước cấp xã bao gồm 3 nội dung chính: Trang  bị 1 số nhận thức chung; Nội dung cơ bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Áp dụng TCVN ISO 9001:2015  trong cơ quan hành chính nhà nước. Chuẩn TCVN ISO 9001:2015 làm chuẩn  hóa, quy trình hóa (xây dựng các thủ tục dạng văn bản); Ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; Kiểm soát và cải tiến hệ thống…

Đây là một trong những nội dung mới, khó hiểu, cần độ chính xác cao. Theo đó ngoài được tiếp thu nội dung chính, lớp tập huấn còn dành thời gian trao đổi những khúc mắc trong quá trình thực hiện; giúp cho việc rà soát, xây dựng quy trình mới chuẩn theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo tính thống nhất và khả thi. 

<

Tin mới nhất

UBND Tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà...(12/04/2019 3:09 CH)

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng NTM quý 1/2019(10/04/2019 3:07 CH)

Thành lập Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc(09/04/2019 7:05 SA)

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX ở huyện Ngọc Lặc(05/04/2019 7:12 SA)

Huyện Ngọc Lặc: Chủ động phục vụ nước tưới và chống hạn cây trồng vụ chiêm xuân(25/03/2019 9:29 SA)

Hội nghị tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của UBND các xã , thị trấn...(25/03/2019 9:22 SA)

Tổng kết thoả thuận liên ngành 01, 02 huyện Ngọc Lặc(20/03/2019 2:04 CH)

°