Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của UBND các xã , thị trấn năm 2019

Đăng ngày 25 - 03 - 2019
100%

Nhằm nâng cao nghiệp vụ áp dụng, duy trì, cải tiến và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cấp xã, thị trấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn áp dụng HTQLCL vào hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2019

Ngày 22/3 UBND huyện Ngọc Lặc phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức hội nghị tập huấn áp dụng HTQLCL vào hoạt động của UBND 4 xã, thị trấn năm 2019 là: Thị trấn Ngọc Lặc, Ngọc Liên,  Lam Sơn, Cao Thịnh. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông  Nguyễn Ngọc Quý - Trưởng phòng Đo lường chất lượng nhấn mạnh, lớp tập huấn này có ý nghĩa quan trọng, giúp cho Ban chỉ đạo các xã, thị trấn nâng cao nhận thức, kỹ năng và nắm vững hơn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để áp dụng vào công việc hàng ngày của cơ quan. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, hiện đại hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công trong các cơ quan nhà nước cấp xã bao gồm 3 nội dung chính: Trang  bị 1 số nhận thức chung; Nội dung cơ bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Áp dụng TCVN ISO 9001:2015  trong cơ quan hành chính nhà nước. Chuẩn TCVN ISO 9001:2015 làm chuẩn  hóa, quy trình hóa (xây dựng các thủ tục dạng văn bản); Ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; Kiểm soát và cải tiến hệ thống…

Đây là một trong những nội dung mới, khó hiểu, cần độ chính xác cao. Theo đó ngoài được tiếp thu nội dung chính, lớp tập huấn còn dành thời gian trao đổi những khúc mắc trong quá trình thực hiện; giúp cho việc rà soát, xây dựng quy trình mới chuẩn theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo tính thống nhất và khả thi. 

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc giao Doanh nghiệp/Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác...(12/07/2019 3:32 CH)

Hội nghị giao ban đánh giá thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm, thống...(09/07/2019 7:22 SA)

Hội Nông dân tỉnh giao bò giống sinh sản hỗ trợ người nghèo xã Cao Ngọc(08/07/2019 7:05 SA)

Lễ mở thầu gói thầu số 6, thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình(03/07/2019 2:58 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy, tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào báo cáo quy hoạch khu đô thị mới...(03/07/2019 2:53 CH)

Huyện Ngọc Lặc đưa giống mới vào nông nghiệp tiến tới phát triển công nghệ cao(03/07/2019 1:43 CH)

Xã Minh Sơn tăng cường các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(25/06/2019 10:53 SA)

°