Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đảng bộ xã Đồng Thịnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 16 - 04 - 2019
100%

Trong những năm qua, với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, việc học và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Thịnh (Ngọc Lặc).

Một góc xã Đồng Thịnh.

Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảng bộ xã thường xuyên duy trì, triển khai nền nếp việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm. Đồng thời tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó tập trung phát động thi đua tới các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập và làm theo đều được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua bằng các việc làm cụ thể, dễ học, dễ làm. Điển hình là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của công đoàn xã và các trường học; sản xuất, kinh doanh giỏi của hội nông dân; phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình không bạo lực của hội phụ nữ; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế của hội cựu chiến binh; tuổi trẻ sáng tạo, lập thân, lập nghiệp của đoàn thanh niên... Đặc biệt, năm 2018, với quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), ngay từ đầu năm, cấp ủy xã đã đăng ký nội dung “nói đi đôi với làm”, phát huy tính “dân vận khéo” trong triển khai và thực hiện chương trình XDNTM lồng ghép trong kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05.

Xác định việc phát triển sản xuất nâng cao thu nhập là gốc, xây dựng cơ sở hạ tầng là cần thiết, nâng cao đời sống cho người dân là mục tiêu, nên ngay từ khi thực hiện XDNTM, đảng bộ xã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động của đảng bộ sát với tình hình thực tế. Hàng năm đề ra các nghị quyết lãnh đạo về phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết chuyên đề về công tác XDNTM; quân sự quốc phòng; giáo dục; nông nghiệp, nông thôn... Với việc xây dựng các nghị quyết sát với thực tế địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, vượt mục tiêu đề ra. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,16%. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa được đẩy mạnh. 8/8 làng được UBND huyện công nhận làng văn hóa.

Đồng chí Quách Văn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Từ khi thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình XDNTM, các phong trào thi đua của xã Đồng Thịnh ngày càng sôi nổi. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhận thức của người dân cũng được nâng cao. Minh chứng cho điều này là việc người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, đóng góp tiền của, công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Với quyết tâm và nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2018, xã Đồng Thịnh đã “cán đích” xã NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

<

Tin mới nhất

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 9/2019(23/09/2019 8:07 SA)

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh(17/09/2019 2:10 CH)

Hiệu quả thiết thực từ những mô hình “Dân vận khéo” ở huyện Ngọc Lặc(09/09/2019 9:20 SA)

Phúc Thịnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và xã đạt chuẩn NTM(09/09/2019 7:53 SA)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XII)(04/09/2019 4:22 CH)

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công...(30/08/2019 3:19 CH)

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện(27/08/2019 3:14 CH)

°