Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
145 người đã bình chọn
1480 người đang online

Rà soát, bổ sung cán bộ quản lý cần có những phát hiện mới.

Đăng ngày 03 - 04 - 2019
100%

Ngày 2/4, đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí: Quách Văn Khởi- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phạm Công Cúc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND đã làm việc với Thường vụ Đảng ủy 6 đơn vị: Cao Thịnh, Lộc Thịnh, Đồng Thịnh, Ngọc Trung, Ngọc Sơn, Ngọc Liên về công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại các cuộc làm việc đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong quá trình rà soát, bổ sung cán bộ quản lý cần có những phát hiện nhân tố mới. Việc rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần này là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng, để qua đó kịp thời kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở từ nay đến năm 2020 và cũng là một bước để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý về các điều kiện tiêu chuẩn để đưa vào, đưa ra khỏi quy hoạch; Các bước quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch phải được tổ chức thực hiện đúng quy định của Đảng đồng thời đảm bảo nâng cao chất lượng quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay.

Qua báo cáo của Đảng ủy các xã, công tác rà soát, quy hoạch, bổ sung cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã làm theo đúng các qui định, hướng dẫn của Đảng. Theo đó các cán bộ được quy hoạch của các địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có trách nhiệm cao với công việc được giao, tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết, gương mẫu, có quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu đưa Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, liêm khiết, công tâm: không tiêu cực, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng: không cục bộ, cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có năng lực vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn. Thực sự cầu thị, kiên trì, nỗ lực học tập, rèn luyện, nói đi đôi với làm, chống bệnh thành tích. Có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công; tổng kết thực tiễn đề xuất phương pháp lãnh đạo, quản lý mới, khả thi, thuộc phạm vi được phân công phụ trách. Có tư duy đổi mới, sáng tạo, có tầm nhìn, khả năng dự báo phân tích, định hướng phát triển; có khả năng quy tụ, tập hợp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Có sức khỏe tốt, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ các địa phương được qui hoạch vào các vị trí chủ chốt lần này cơ bản đều có trình độ chuyên môn đại học. 

<

Tin mới nhất

Lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2019(23/04/2019 9:55 SA)

Giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình tại huyện Ngọc Lặc(23/04/2019 9:39 SA)

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của...(23/04/2019 9:34 SA)

Đảng bộ xã Đồng Thịnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(16/04/2019 7:34 SA)

Hội LHPN triển khai nhiệm vụ quý II / 2019(12/04/2019 3:19 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khoá 1 năm 2019(12/04/2019 3:17 CH)

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực những...(12/04/2019 3:12 CH)

°