Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đăng ngày 15 - 05 - 2019
100%

Ngày 15/5, MTTQ huyện ngọc Lặc đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Hà Văn Thủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBMTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Ngọc Lặc có các đồng chí: Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc; Bùi Huy Toàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện Ủy, Thường trược HĐND, UBND huyện.

Toàn cảnh đai hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội còn vinh dự được đón Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Quách Thị Tường, đại diện cho các Bà mẹ VNAH trong huyện về dự, lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện bạn: Thường Xuân; Cẩm Thủy và Lang Chánh; các vị nguyên lãnh đạo MTTQ huyện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Ban, Phòng, ngành; các đoàn thể chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội; các cơ quan, đơn vị; Đảng ủy các xã, trị trấn trong huyện, và 158 vị đại biểu chính thức, đại diện người có uy tín, các dân tộc, tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong huyện; các tổ chức thành viên; các ngành, các lĩnh vực về dự đại hội.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự phối hợp có hiệu quả của Chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; tự nguyện hiến đất, hiến cây, hoa màu, góp công, sức xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nhà văn hoá, xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng nông thôn, đô thị; tham gia sản xuất hàng hoá an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hoạt động văn hóa tinh thần trong nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Góp phần chung vào việc hoàn thành vàvượt nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đ/c Hà Văn Thủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBMTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Cũng trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Ngọc Lặc không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Nổi bật như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ huyện đã vận động nhân dân hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi xã hội. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” hơn 500 triệu dồng, MTTQ huyện đã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, khám chữa bệnh, tặng quà cho hộ nghèo phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền; sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện đến cơ sở công tác mặt trận huyện Ngọc Lặc đạt được những kết quả nổi bật đó là: MTTQ đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2020, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Đ/c Ngô Tiến Ngọc- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc phát biểu chỉ đạo tại đại hội

MTTQ huyện phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững; hiến đất, hiến cây, hoa màu, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Tiếp tục triển khai cuộc vận động ngày vì người nghèo và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện. Hằng năm các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, vận động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên; quyên góp ủng hộ đồng bào trong tỉnh, huyện bị ảnh hưởng lũ lụt hàng năm trên 1 tỷ 400 triệu đồng, tiếp nhận và trao quà cứu trợ của các cơ quan, tổ chức cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán và làm nhà ở cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai. MTTQ, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; vận động nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước bằng việc ưu tiên tiêu thụ và sử dụng sản phẩm hàng hóa có xuất xứ trong nước. Công tác giám sát, phản biện được tổ chức một cách bài bản và có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, dư luận nhân dân đánh giá cao, thông qua hoạt động giám sát, phản biện, vai trò, vị thế xã hội của MTTQ được nâng lên... Những hoạt động tích cực của MTTQ từ huyện đến cơ sở đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện, đưa Ngọc Lặc ngày càng phát triển mạnh về kinh tế, xã hội.  

Định hướng trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện Ngọc Lặc luôn tập trung thực hiện 5 chương trình trọng tâm là: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự đồng thuận xã hội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảng bộ huyện đề ra. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tiếp tục tuyên truyền và nâng cao hoạt động đối ngoại của nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong những năm tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; đồng thời đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa các chương trình hành động của MTTQ huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 và các đại biểu tham dự đại hội cấp trên ra mắt và nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Thủy và đồng chí Bí thư huyện ủy Ngô Tiến Ngọc đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà UBMTTQ huyện Ngọc Lặc dã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời các đồng chí cũng  đề nghị MTTQ các cấp huyện Ngọc Lặc cần tiếp tục đổi mới công tác  thông tin tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, từ đó tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Lựa chọn những nội dung, những phần việc cụ thể để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời thực hiện lồng ghép với các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy để khuyến khích người dân tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội huyện nhà. MTTQ huyện Ngọc Lặc cần quan tâm thực hiện tốt vai trò là liên minh chính trị, tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đồng thời chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác giám sát và phản biện xã hội, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, đổi mới công tác thi đua - khen thưởng.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban MTTQ huyện nhiệm kỳ mới, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

<

Tin mới nhất

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 9/2019(23/09/2019 8:07 SA)

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh(17/09/2019 2:10 CH)

Hiệu quả thiết thực từ những mô hình “Dân vận khéo” ở huyện Ngọc Lặc(09/09/2019 9:20 SA)

Phúc Thịnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và xã đạt chuẩn NTM(09/09/2019 7:53 SA)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XII)(04/09/2019 4:22 CH)

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công...(30/08/2019 3:19 CH)

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện(27/08/2019 3:14 CH)

°