Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Tập huấn luật Quốc phòng năm 2018

Đăng ngày 17 - 06 - 2019
100%

Chiều ngày 13/6, tại Trung tâm hội nghị, huyện Ngọc Lặc tổ chức tập huấn luật Quốc phòng năm 2018 cho các phòng ban, cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn, Dân quân tự vệ, Chỉ huy trưởng, Công an các xã, thị trấn.

Đ/c Phạm Văn Đạt- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc đồng chí Phạm Văn Đạt- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung tập huấn để hiểu biết rõ quy định mới về chính sách quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, động viên quốc phòng, an ninh, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội. Việc nắm chắc và vận dụng luật đi vào cuộc sống sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia, công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghe các chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, các nghị định quy định chi tiết thi hành luật và một số thông tin liên quan trong lĩnh vực quốc phòng.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng

Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng. Đây là luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số Quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, các đại biểu còn được năm các nội dung cơ bản của Nghị định số 21 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về việc khu vực phòng thủ. Nội dung cơ bản của Nghị định số 168 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương.  Nội dung cơ bản của Nghị định số 164 ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về kết hợp Quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với Quốc phòng. Nội dung cơ bản của Nghị định số 02 ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ về trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm. Nội dung cơ bản của nghị định số 02 ngày 2 tháng 1 năm 2019 của Chính Phủ về phòng thủ dân sự. Nội dung cơ bản của Nghị định số 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng và biện pháp thực hiện vận động quốc phòng.

<

Tin mới nhất

Dân quân tự vệ huyện Ngọc Lặc tích cực bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.(09/07/2019 7:27 SA)

Huyện Ngọc Lặc quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến(25/06/2019 10:55 SA)

Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết...(22/06/2019 6:46 SA)

Hội nghị sơ kết 6 tháng về tình hình trật tự an toàn giao thông(22/06/2019 6:33 SA)

Tập huấn luật Quốc phòng năm 2018(17/06/2019 2:11 CH)

Tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm(13/06/2019 9:53 CH)

Lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngành giáo dục(06/05/2019 4:37 CH)

°