Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

CÁC DÂN TỘC HUYỆN NGỌC LẶC “ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY NỘI LỰC, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

Đăng ngày 22 - 06 - 2019
100%

Ngọc Lặc là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và là cửa ngõ giao lưu về kinh tế - xã hội giữa các huyện miền núi phía Tây của tỉnh với các huyện đồng bằng trong tỉnh. Có tổng diện tích tự nhiên 49.098,78ha, dân số 134.084 người; trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 74,6%. Các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện sinh sống trên tất cả các xã, thị trấn. Với vị trí địa lý đặc biệt đó nên trong suốt chiều dài lịch sử, Ngọc Lặc đã trở thành điểm hẹn của các cộng đồng người từ các vùng quê khác nhau mang theo những sắc thái văn hóa, những kinh nghiệm sản xuất đa dạng tạo nên tính độc đáo của văn hóa Ngọc Lặc.

Đ/c Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc tại xã Ngọc Liên

Đến với huyện miền núi Ngọc Lặc, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sức sống mới, diện mạo mới, cũng như những nổ lực vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của khu vực vùng miền núi phí tây của tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng quê hương của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 22 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn, 21 xã với tổng số 204 thôn, làng và 09 phố. Có 4 thành phần dân tộc anh em sinh sống là dân tộc Mường, Kinh, Dao, Thái. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, sự phấn đấu đồng sức, đồng long của các dân tộc an hem mà đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc ngày càng được nâng lên. Với phương châm: “hòa nhập nhưng không hòa tan, phát triển nhưng vẫn bảo tồn, lưu giữ được những nét đẹp riêng, đặc sắc của mỗi dân tộc.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, huyện huyện Ngọc Lặc đã thực hiện thắng lợi Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ngọc Lặc lần thứ II đề ra. Kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, lao động-việc làm, công tác giảm nghèo được quan tâm, đầu tư. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, miền núi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giảm tỉ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng KT-XH, tạo bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hoá. Mở rộng loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại; bảo vệ môi trường. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt việc phát triển KT-XH nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng-an ninh, vùng DTTS…

Đời sống nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS được củng cố, quốc phòng-an ninh ổn định. Đồng bào các DTTS trên địa bàn đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. 5 năm qua, KT-XH trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,4%/năm (giai đoạn 2014-2018); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18,6 triệu đồng (năm 2014) lên 32,2 triệu đồng (năm 2018); tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 8,02%/năm.

Phát huy tinh thần gương mẫu, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước mà còn là hạt nhân trong phát triển kinh tế hộ, tấm gương cho con cháu và người dân noi theo. Nhiều năm qua, với sự gương mẫu và uy tín của mình, những người có uy tín đã phát huy vai trò quan trọng trong đời sống của người dân tại các thôn, bản; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chương trình  xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điển hình như ông Phạm Vương Thư, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng thôn Thuận Hòa,  xã Quang Trung, bác Thư từng là 1 cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực Văn Hóa của huyện đã về nghỉ hưu, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương. Mặc dù tuổi cao nhưng bác luôn là 1tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, thể hiện được ý chí của 1 người luôn biết phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, làm giàu cho gia đình và làm giàu cho quê hương. Với ông, gương mẫu đi đầu là cái cốt yếu, bởi quan điểm của ông  là “làm cho được rồi hãy nói” hay “mình làm trước, vợ con làm sau và bà con làm theo”.

Hay ở Làng Dao Tân Thành, xã Thạch Lập, có ông Triệu Văn Khoa- một tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng người dân tộc Dao ở huyện Ngọc Lặc, trong nhiều năm qua, tại làng Dao này không có người nghiện ma túy, không có người vi phạm pháp luật, tình hình an ninh trật tự luôn ổn định. Tình làng, nghĩa xóm của bà con nơi đây luôn bền chặt, mọi người cùng đoàn kết, gắn bó, chăm lo phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng bản, làng ngày một giàu đẹp. Ngoài ra, với vốn hiểu biết phong phú về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình, ông Triệu Văn Khoa còn đến từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con phát huy, gìn giữ phong tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập

Xuôi về vùng phía Nam của huyện, Nói đến Ông Lương Văn Dương, Người dân Tộc Thái,  Làng Chu, Phùng Minh, thì ai cũng biết trước đây có cuộc sống khó khăn, lại nuôi 2 con gái ăn học và vợ có tiền sử tâm thần tử nhỏ, nên 1 mình gánh vác tất cả mọi công việc gia đình, nhưng không ngại khó khăn, tận dụng đất sẵn có của gia đình, trồng trọt, chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài và luôn cố gắng nỗ lực để phát triển kinh tế gia đình và trong những năm gần đây luôn được chọn là tấm gương trong phát triển kinh tế của xã.

Đối với công tác xã hội bác Dương luôn hài hòa cùng bà con lối xóm, giúp đỡ những gia đình khó khăn, tham gia đầy đủ tất cả các khoản đóng góp của địa phương, và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi trồng trọt với những hộ khó khăn trong làng để họ biết cách làm ăn phát triển kinh tế gia đình.

Giản dị, mộc mạc, chân tình và đầy trách nhiệm, những người có uy tín vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã và đang là nhịp cầu nối vững chắc giữa ý Đảng, lòng dân; xứng đáng là những “cây đại thụ” tỏa bóng mát bình yên trong các bản, làng, góp  phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh địa phương.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện phương hướng, nhiệm vụ quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ hai, cán bộ và nhân dân các dân tộc thiểu số của huyện nhà đã phát huy tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với vùng dân tộc miền núi, đã tạo ra động lực mới, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương và đã đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế không ngừng phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được tăng cường; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều đổi mới; hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc không ngừng được cải thiện, nâng cao và từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương sáng điển hình trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giờ đây khắp mọi bản làng, nẻo đường, chúng ta đều dễ dàng bắt gặp những con đường được bê tông hóa sạch đẹp, hai bên đường ngập tràn sắc hoa, về đêm lung linh ánh điện. Những màu xanh được trải dài của sự hồi sinh, tất cả đều cho thấy khát vọng vượt khó, vượt nghèo và phát triển của đồng bào các dân tộc để xây dựng quê hương Ngọc Lặc giàu đẹp, văn minh.

<

Tin mới nhất

Lễ trao hợp đồng bảo hiểm cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Ngọc Lặc(13/10/2019 8:17 SA)

Họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện lần thứ X, năm 2019(08/10/2019 3:13 CH)

Lễ kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, phát động hưởng ứng học tập suốt đời, khai giảng trung tâm...(04/10/2019 7:14 SA)

Kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam, phát động tuần lễ học tập xuất đời, khai giảng TTHTCĐ năm 2019(04/10/2019 7:04 SA)

Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh Người cao tuổi chào mừng ngày Quốc tế Người cao...(30/09/2019 9:51 CH)

Chương trình từ thiện chia sẻ yêu thương(30/09/2019 9:47 SA)

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội, Hội CTĐ năm học 2018 -2019(30/09/2019 9:17 SA)

°