Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2019

Đăng ngày 30 - 07 - 2019
100%

Chiều ngày 26/7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2019( Lớp thứ 2) với sự tham gia của 103 học viên đến từ các cơ quan, đợn vị, trường học trên địa bàn huyện, được tổ chức từ ngày 23 đến 26/7/2019.

Toàn cảnh lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2019

Sau 4 ngày học tập, các học viên học viên đã được trao đổi, nghiên cứu 7 chuyên  đề: Về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng  cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với  cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: quốc phòng, an ninh quốc gia,  nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học, các học viện tổ chức viết bài thu hoạch, kết quả có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 90% đạt khá, giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho học viên về lý luận chính trị, về chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; Về vai trò, trách nhiệm của cán bộ,  công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Khi trở về địa phương, đơn vị công tác, tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

<

Tin mới nhất

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng(10/09/2019 4:00 CH)

Khai mạc lớp cập nhật kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 3(09/09/2019 3:59 CH)

Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2019 - 2020 được triển khai...(09/09/2019 8:50 SA)

Họp Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019(09/09/2019 8:40 SA)

Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019(23/08/2019 7:26 SA)

Lễ công bố, ra mắt mô hình dòng họ Hà Văn “dòng họ tự quản về an ninh trật tự”(20/08/2019 8:28 SA)

Phát thanh trực tiếp, buổi phỏng vấn với lãnh đạo huyện Ngọc Lặc và Công an huyện về: Công tác...(16/08/2019 4:34 CH)

°