Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Cơ quan Chính quyền huyện Ngọc Lặc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày 22 - 01 - 2020
100%

Ngày 20/01/2020, Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn chính quyền huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự tại hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thuộc cơ quan Chính quyền huyện đã bám sát các Nghị quyết, chương trình, Đề án, Kế hoạch trọng tâm của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các phòng, ban, đơn vị đã củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng phong cách người cán bộ công chức văn minh, thanh lịch; tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; chủ động, sáng tạo trong công việc; thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức. Nhiều phòng, ban đã chủ động tham mưu, sáng tạo trong công tác, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã và các ngành chức năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ công chức, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính. Phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào “5 không 3 sạch”. Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, cơ quan UBND huyện được công nhận “Đơn vị văn hóa”, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng.

Đảng ủy cơ quan chính quyền trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, cơ quan Chính quyền huyện Ngọc Lặc phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên. 25% trở lên đạt hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ. 100 % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật và các quy định của địa phương. Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật các chế độ chính sách. 100% cán bộ đảng viên và người lao động không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 100% các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh. Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020. Phấn đấu 90 đến 95 % chi bộ đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 90 % trở lên. Trong đó có từ mười lăm đến 20 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Xây dựng cơ quan đạt cơ quan văn hóa.  

Cơ quan chính quyền trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các phòng, ban. Các ý kiến đều nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, đề xuất những giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND Huyện Lê Văn Tuấn đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà đảng bộ, cơ quan, công đoàn chính quyền huyện đã đạt được trong năm qua. Trên cơ sở đó đồng chí lưu ý cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp để góp phần  thực hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xử lý công việc. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt nội dung 4 tăng, 2 giảm, 3 không. Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ công vụ, tăng cường công tác phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chuyên môn, các đồng chí đảng viên trong từng nghiệp vụ chuyên môn phối hợp thực hiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. 

Cũng tại hội nghị này UBND đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên  công chức, viên chức khối cơ quan chính quyền huyện, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Sơn (Ngọc Lặc)(27/03/2020 9:59 SA)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra khu vực cách ly ngăn chặn phòng lây lan dịch bệnh Covid -19(24/03/2020 9:00 SA)

Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025(24/03/2020 8:47 SA)

Thường trực Huyện ủy tổ chức kỳ họp Ban Thường vụ tháng 3/2020(20/03/2020 4:25 CH)

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 3/2020(19/03/2020 8:49 SA)

Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022(11/03/2020 9:57 SA)

Hội LHPN Ngọc lặc: Tôn vinh 91 điển hình tiên tiến(11/03/2020 9:46 SA)

°