Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 19 - 04 - 2020
100%

Ngày 17/4/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn số 22 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu nêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT - XH cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ  Chính trị và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo huyện Ngọc Lặc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 - Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

- Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly theo đúng quy định, nhất là việc thực hiện tốt việc cách ly, giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; thực hiện tốt công tác khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang khi ra đường, nơi làm việc, cấp uỷ, chính quyền ở xã, thị trấn phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 - Hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiếtt bị, vật tư phòng, chống dịch. Có chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch. Các địa phương có dịch phải ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch.

 - Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt việc định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; nhất là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe Nhân dân của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid”.

- Động viên Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch.

- Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt việc nắm tình hình dư luận kịp thời giải quyết những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mà xã 3 hội quan tâm.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các nội dung chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư ngày 14/3/2020 và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở.

 - Đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là tình hình Biển Đông, tình hình phòng, chống dịch bệnh, việc thực hiện an sinh xã hội. Không để các thế lực thù địch, thành phần cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề kích động chống phá Đảng, Nhà nước, nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, lan truyền thông tin trái với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không xuất phát từ nguồn chính thống của cơ quan chức năng; thực hiện nghiêm túc chế độ mật thông tin theo quy định.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban, phòng, ngành, địa phương, đơn vị mình.

<

Tin mới nhất

Các đoàn thể xã Lam Sơn, tổ chức phát khẩu trang miễn phí phòng chống dịch Covid -19 cho nhân dân(27/08/2020 7:26 CH)

Ngọc Lặc: Giám sát 508 người thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú(27/08/2020 7:13 CH)

Huyện Ngọc Lặc, triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19...(14/08/2020 8:30 SA)

Đa dạng tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc(14/08/2020 8:19 SA)

Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương(14/08/2020 8:10 SA)

Đoàn công tác BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch...(14/08/2020 8:08 SA)

Huyện Ngọc Lặc thành lập 05 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19(13/08/2020 11:07 SA)

°