Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2020

Đăng ngày 21 - 05 - 2020
100%

Ngày 21/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt cấu trúc đề và nội dung ôn tập trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm 2020

<

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc(20/10/2020 4:47 CH)

Thông báo triệu tập ký hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển ngành Giáo dục và Đào tạo...(09/07/2020 10:33 SA)

Thông báo Kết quả trúng tuyển, rà soát văn bằng và hướng dẫn hợp đồng lao động đối với viên chức...(01/07/2020 4:14 CH)

Quyết định tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo(01/07/2020 3:38 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và...(03/06/2020 4:40 CH)

Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào...(01/06/2020 5:34 CH)

Thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hoạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào...(25/05/2020 12:00 SA)

°