Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Kiên Thọ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Trong các ngày 18, 19/5, Đảng bộ xã Kiên Thọ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. đồng chí: Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIII. Theo đó, Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, dân các dân tộc xã Kiên đã nổ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. 22/26 chỉ tiêu chủ yếu của hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế thế xã hội có chuyển biến mạnh mẽ, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17% , chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ; giảm tỷ trọng các ngành nông lâm nghiệp; thu ngân sách hàng năm đều đạt chỉ tiêu huyện giao; thu nhập bình quân đầu người từ 19,5 triệu đồng năm 2015 tăng lên 41,1 triệu đồng năm 2019. Đặc biệt xã hoàn thành xây dựng chương trình nông thôn mới năm 2019; 11/11 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,67% năm 2015 xuống còn 3,03% năm 2019. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm và có bước đột phá, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa… Diện mạo nông thôn ngày một khang trang hơn, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh; các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp được quán triệt, học tập đầy đủ và được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đạt kết quả cao cao.... Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ bộ xã Kiên thọ được Ban thường vụ Huyện ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm 2016-2018, được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương - Dân chủ – Đổi mới và Phát triển”.  Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Kiên Thọ đề ra mục tiêu phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 76 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,1%; Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là 95 ha; 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu; 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ; Kết nạp 35 đảng viên mới….

Công tác bầu cử tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện đã chúc mừng, biểu dương những thành tích kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Kiên Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền,  MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở ở. Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động theo hướng ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng. Tạo môi trường để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, có chất lượng cao, đảm bảo phát triển bền vững gắn với nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm. Giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Quan tâm, đầu tư nâng cao đời sống văn hóa - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, định hướng việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và y tế; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong các nhà trường, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời phải có hiệu quả những vấn đề về an ninh trật tự.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

<

Tin mới nhất

Hiệp thương cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc khóa XVI(19/09/2020 10:51 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khoá XIX, Nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp lần thứ 12(12/09/2020 7:09 CH)

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(12/09/2020 6:54 CH)

Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý(08/09/2020 5:26 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị...(01/09/2020 10:55 CH)

Lãnh đạo Huyện tặng hoa chúc mừng các ngành, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập (28/8/1945 - 28/8/2020)(01/09/2020 10:49 CH)

Lễ dâng hương kỷ niệm ngày thành lập chi bộ Bắc Sơn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc(01/09/2020 10:18 CH)

°