Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại hội Đảng bộ xã Lộc Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 26 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 24 và 25/5/2020, Đảng bộ xã Lộc Thịnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Công Cúc- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy và 133 đại biểu là đảng viên trong Đảng bộ đã về dự đông đủ.

Toàn cảnh đại hội

Với chủ đề: “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết, phát huy tối đa các nguồn lực, tạobước chuyển mạnh mẽ về phát triển kinh tế xã hội phấn đấu sớm trở thành xã nông thôn mới”, Đại hội Đảng bộ xã Lộc Thịnh sau một thời gian làm việc đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa X tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt là phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Với mục tiêu chung là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tích cực phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ và thuận lợi, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút nhà đầu tư để phát triển công nghiệp, tiểu tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp với trồng rừng; huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định, chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh; phấn đấu xã Lộc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Đại hội cũng đã đưa ra 25 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 11 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 08 chỉ tiêu về văn hóa, xã hội; 03 chỉ tiêu về môi trường; 01 chỉ tiêu về an ninh, trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong tổng số 27 chỉ tiêu chủ yếu có 20 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế xã hội có bước phát triển vững chắc và ổn định. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11,5%/năm. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 210.494 triệuđồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 32,5 triệu đồng, gấp 14,8 triệu so với năm 2015, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển; công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tiến tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định.

Đ/c Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Tuấn đã ghi nhận những những kết quả đã đạt được của đảng bộ xãLộc Thịnh trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm xã cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới đó là xã cần phát huy lợi thế để phát triển kinh tế, kể cả về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Quan tâm phát huy những lợi thế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để xây dựng Lộc Thịnh phát triển và bền vững, phấn đấu sớm đạt xã nông thôn mới. Song song với phát triển kinh tế, cần tiếp tục quan tâm đến phát triển văn hóa- xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động lĩnh vực văn hóa xã hội. Chăm lo đến công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự, khiếu nại, tố cáo ngay tại địa bàn dân cư, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảngbộ và các chi bộ trực thuộc. 

Công tác bầu cử tại đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020- 2025.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã đồng thịnh tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI, Khoá XII)(10/07/2020 9:05 SA)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 23(10/07/2020 9:01 SA)

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

°