Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại hội Đảng bộ xã Phùng Minh

Đăng ngày 01 - 06 - 2020
100%

Trong các ngày 28,29/5, Đảng bộ xã Phùng Minh tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. đồng chí: Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, dân các dân tộc xã Phùng Minh đã nổ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. 20/25 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XII hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá 13,1%; thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,54% năm 2015 xuống còn 4,39% năm 2020, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành Nông - Lâm - Thủy sản từ 79,9% năm 2015 xuống còn 64% năm 2020; Ngành công nghiệp - Xây dựng tăng từ 10% lên  13,6%;  Dịch vụ - thương mại từ 19,1% lên 22,4%.  Tổng giá trị sản xuất năm đến 2020 hơn 82 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Các hoạt đông văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện,. Chương trình xây dựng NTM được quan tâm chỉ đạo, huy động trên 76 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 60,7 tỷ đồng, đến tháng 12 năm 2019 xã đạt 15/19 tiêu chí  và 3/7 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm kiện toàn cũng cố; phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương được tăng cường.

Giai đoạn  2020 – 2025. Đại hội đã thống nhất thực hiện 24 chỉ tiêu về kinh tế; văn hóa – xã hôi; môi trường; an ninh trật tự và xây dựng Đảng: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 74 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,62%; Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là 50 ha; Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm hơn 2 nghìn tấn; Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm; 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp 20 đảng viên mới.

Đ/c Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phùng Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới đồng chí nhấn mạnh: Xã cần quan tâm đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chồng phù hợp, lựa chọn cây trồng chủ lực. Đổi mới phương thức sản xuất, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, tập trung ứng dụng công nghệ cao theo tuổi giá trị để nâng cao hiệu quả. Huy động sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để xây dựng nông thôn mới.Tiếp tục quan tâm đến phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, chăm lo đến công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề an ninh và trật tự khiếu nại tố cáo ngay tại địa bàn dân cư, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Công tác bầu cử tại đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển” Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã đồng thịnh tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI, Khoá XII)(10/07/2020 9:05 SA)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 23(10/07/2020 9:01 SA)

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

°