Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại hội Đảng bộ xã Thúy Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 01 - 06 - 2020
100%

Trong 2 ngày 27 và 28/05/2020, Đảng bộ xã Thuý Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Cao Viết Trường- Ủy viên BTV, PCT Thường trực HĐND Huyện Ngọc Lặc; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy và 121 đại biểu đại diện cho các Đảng viên trong Đảng bộ cũng về dự đông đủ.

Đ/c Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đạt được một số kết quả quan trọng đó là: kinh tế có bước phát triển khá, tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại tăng so với đầu nhiệm kỳ. Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi nhằm khai thác triệt để tiềm năng lợi thế của địa phương về phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống mới. Đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng hằng năm, chú trọng phát triển diện tích cây lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, tốc độ giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016- 2020 đạt 13%, tăng 2% so với mục tiêu đại hội, gấp 1,3 lần so với giai đoạn trước. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 gấp 2,09 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,1 triệu đồng/người, vượt mục tiêu đại hội đề ra 23 triệu và gấp 02 lần so với năm 2015. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,9% năm 2015 đến nay ước còn 1,2%. Quan tâm giải quyết các chế độ chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, chính sách dân tộc. Về quốc phòng an ninh, trong nhiệm kỳ vừa qua đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của đảng về quốc phòng an ninh. Kịp thời xây dựng các chương trình kế hoạch để tổ chức thực hiện nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để điểm nóng xảy ra. Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên vững mạnh toàn diện. 

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra giám sát và công tác dân vận. Tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được cùng cố và phát huy. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã Thúy Sơn đã đề ra 10 chỉ tiêu về kinh tế; 08 chỉ tiêu về văn hóa xã hội; 03 chỉ tiêu về môi trường; 01 chỉ tiêu về an ninh trật tự và 02 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Công tác bầu cử tại đại hội

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng bộ xã Thuý Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Đảng bộ xã Thúy Sơn phải tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội phù hợp với thế mạnh của địa phương. Tranh thủ các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng cơ bản đặc biệt là thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển các hợp tác xã dịch vụ và xây dựng thương hiệu OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Phát huy tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và xây dựng. Phát huy những lợi thế so sánh của xã để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mạnh hơn theo hướng mở rộng nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực dịch vụ mới, mở rộng dịch vụ đầu tư nông nghiệp nâng cao hiệu quả dịch vụ tại khu dân cư. Củng cố và phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành lập doanh nghiệp góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu về phát triển doanh nghiệp của huyện. Phấn đấu xã về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục quan tâm đến phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa gắn với nâng cao các hoạt động văn hóa xã hội. Chăm lo đến công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, Tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã đồng thịnh tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI, Khoá XII)(10/07/2020 9:05 SA)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, khoá XXIII tổ chức hội nghị lần thứ 23(10/07/2020 9:01 SA)

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

°