Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc: Nêu cao Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới

Đăng ngày 10 - 07 - 2020
100%

Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế - xã hội của huyện nhà luôn có bước tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu nổi bật được các tầng lớp nhân dân tin tưởng và đánh giá rất cao như: Lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển đô thị Ngọc Lặc; giáo dục đào tạo, công tác giải quyết việc làm xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững; đặc biệt là phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 08 xã và 102 thôn đạt chuẩn NTM, sức mạnh nội lực được phát huy tối đa. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ từ việc quan tâm làm tốt phong trào thi đua điển hình tiên tiến.

Cùng với những kết quả chung của toàn huyện, trong những năm qua xã Ngọc Sơn đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, đặc biệt là kết quả trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ một xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu và thiếu, giao thông đi lại rất khó khăn, tỷ lệ đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa mới chỉ đạt 48,9% (18/37km), cơ sở vật chất trường học, trạm y tế chưa đảm bảo; thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, bình quân thu nhập thấp so với mức bình quân chung của toàn huyện; hộ nghèo chiếm tỷ lệ còn khá cao, năm 2015 chiếm 20,3%.

Số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn mới chỉ 9/19 tiêu chí và chưa có thôn đạt chuẩn. Những tiêu chí chưa đạt còn lại đối với xã là những tiêu chí khó thực hiện, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, như: Tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa…đặc biệt, sau khi rà soát xã được công nhận xã loại I, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế giảm từ 95,7% xuống còn 51,2% năm 2017. Trong khi nguồn thu ngân sách tại địa bàn không đảm bảo, các chương trình dự án đầu tư chủ yếu dựa vào sự quan tâm giúp đỡ thông qua các chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước.

Xác định được những khó khăn đó, hàng năm Ban chấp hành Đảng bộ xã đã lựa chọn các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng quan tâm làm tốt các phong trào thi đua trong mọi tầng lớp nhân dân… Đến tháng 9/2019 có 08/08 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM. Năm 2015 xã chưa có trang trại, đến năm 2019 xã được công nhận 5 trang trại; nhiều phong trào thi đua được phát động và đạt được những kết quả vượt bậc, trong 5 năm đã xây dựng chỉnh trang được 11 cổng chào các thôn; xây dựng mới được 5 nhà văn hóa thôn; trồng và chăm sóc được hơn 23km đường hoa; lắp đặt 22km đường điện chiếu sáng công cộng; phong trào “Vệ sinh môi trường” và “Cải tạo vườn tạp” được chỉ đạo thực hiện triệt để, các công trình như giếng nước, bể chứa nước sinh hoạt, các công trình vệ sinh, hố chứa nước thải sinh hoạt, hố chứa chất thải rắn, chuồng trại chăn nuôi được đảm bảo, không ảnh hưởng đến môi trường. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, hiến cây, phá dỡ tường rào, các công trình kiến trúc để giải tỏa hành lang giao thông, đóng góp tiền đổ bê tông mở rộng đường, xây mương thoát nước. Toàn bộ hệ thống giao thông liên thôn, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa trên 25,8km và không còn tình trạng đi lại lầy lội vào mùa mưa; hệ thống các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Tổng nguồn kinh phí huy động được trong cả giai đoạn là 136,1 tỷ đồng. Trong đó:Nguồn kinh phí huy động trong nhân dân là 95,8 tỷ đồng. Đến tháng 9/2019 xã Ngọc Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ xã khoá  24 nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm giúp đỡ của huyện, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó có vai trò rất lớn trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Chính quyền trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm Ban chấp hành Đảng bộ đã ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các chi bộ thôn, cơ quan đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể để tuyên truyền vận động mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua, thông qua đó chỉ đạo tổ chức ký kết thi đua, giao chỉ tiêu phấn đấu theo từng lĩnh vực cụ thể… đây là cơ sở để đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị… chính vì vậy mà các chỉ tiêu thi đua hàng năm về xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới mà nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó chú trọng phát động tốt các đợt thi đua trong nhân dân về chung tay xây dựng nông thôn mới để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; cân đối và bố trí một nguồn kinh phí nhất định phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng theo định kỳ và khen thưởng đột xuất; chỉ đạo các thôn tổ chức tốt các hội nghị ký kết thi đua hàng năm vào dịp đầu xuân, ký kết thi đua đến từng hộ dân… Cuối năm làm cơ sở đề xuất công nhận gia đình văn hóa, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu cũng như xem xét các danh hiệu thi đua khác, tạo được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó đã tạo được sức lan tỏa trong nhân dân góp phần xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện nói chung, xây dựng NTM nói riêng trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn về vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020(23/09/2020 10:34 CH)

Phát triển kinh tế ở các xã đặc biệt khó khăn của huyện Ngọc Lặc(22/09/2020 10:27 CH)

Xã Mỹ Tân: 10 hộ nghèo được trao tặng Trâu sinh sản(22/09/2020 8:39 SA)

Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2020, triển khai phương án...(17/09/2020 5:22 CH)

Trao bò sinh sản cho hộ nghèo xã Nguyệt Ấn(08/09/2020 11:11 SA)

Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội thăm, kiểm tra Mô hình sản xuất lúa theo VIETGAP giống Bắc Thịnh(01/09/2020 11:00 CH)

Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Ngọc Lặc chuyển đổi linh hoạt được 3500 ha(27/08/2020 9:31 CH)

°