Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

Đăng ngày 12 - 07 - 2020
100%

Thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hiện tượng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, huy động tài chính trái phép đang có xu hướng gia tăng trên toàn quốc và có dấu hiệu xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, ngày 08/7/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1149/UBND-VHTT về việc thông tin, tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 40/2018, ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp; đẩy mạnh quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; chủ động thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp tuân thủ quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thông báo bán hàng đa cấp; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, các đơn vị, ban ngành và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp; nắm chắc tình hình liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hình thức đa cấp hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng, đặc biệt là hoạt động bán hàng đa cấp không phép và lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND huyện cũng yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua hệ thống Đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của UBND huyện, tích cực xây dựng các chương trình thường kỳ, tuyên truyền phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh đa cấp, cách nhận biết về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn huyện; Chi Cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan và các phòng UBND các huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hoá của doanh nghiệp đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt là hàng hoá được sản xuất, gia công trong nước; phối hợp để làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Các cơ quan thông tin, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức về hình thức kinh doanh đa cấp, trong đó tập trung xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn về vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020(23/09/2020 10:34 CH)

Phát triển kinh tế ở các xã đặc biệt khó khăn của huyện Ngọc Lặc(22/09/2020 10:27 CH)

Xã Mỹ Tân: 10 hộ nghèo được trao tặng Trâu sinh sản(22/09/2020 8:39 SA)

Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2020, triển khai phương án...(17/09/2020 5:22 CH)

Trao bò sinh sản cho hộ nghèo xã Nguyệt Ấn(08/09/2020 11:11 SA)

Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội thăm, kiểm tra Mô hình sản xuất lúa theo VIETGAP giống Bắc Thịnh(01/09/2020 11:00 CH)

Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Ngọc Lặc chuyển đổi linh hoạt được 3500 ha(27/08/2020 9:31 CH)

°