Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

BCH Quân sự huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Đăng ngày 08 - 07 - 2020
100%

Nằm trên trục đường Hồ Chí Minh thuộc khu đô thị huyện Ngọc Lặc, Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc có tổng diện tích 24.038,9 m vuông, với dãy nhà làm việc 3 tầng khang trang sạch đẹp đầy đủ tiện nghi phục vụ cho nhiệm vụ quân sự địa phương. Bên cạnh đó là khu nhà ở 2 tầng kiên cố dành cho cán bộ. Đơn vị đã có nhà kho quân khí đảm bảo đúng quy định tiêu chuẩn của Bộ quốc phòng.

Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc

Trước đây Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc được bố trí tại phố Lê Đình Chinh, Thị trấn Ngọc Lặc, tuy nhiên từ sau khi có quy hoạch tổng thể Đô thị huyện Ngọc Lặc về bố trí các cơ quan hành chính sự nghiệp của huyện nên đến 12/2015, ban chỉ huy quân sự huyện chuyển về khu về vị trí hiện tại thuộc Hưng Sơn, thị trấn Ngọc Lặc. Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng ủy, chỉ huy các cấp, doanh trại Ban CHQS huyện Ngọc Lặc đã được quy hoạch, thiết kế, xây dựng chính quy, khuôn viên hài hòa, sân vườn, thảm cỏ, đường nội bộ, khuôn viên cây bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả đảm bảo hợp lý, phù hợp với điều kiện cảnh quan môi trường.

Hội thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp được phát động trong toàn quân. Trong những ngày này, hội thi này đã và đang lan tỏa trong toàn đơn vị của ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc. Ngay sau khi nhận được chủ trương của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Quân sự huyện Ngọc Lặc đã triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, quân nhân trong đơn vị về nội dung xây dựng danh trại chính quy xanh sạch đẹp. Chúng tôi xác định đây là một hội thi có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần Cho cán bộ đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện đã giao cho ban hậu cần sẽ là người trực tiếp xây dựng kế hoạch tham mưu cho đảng ủy và triển khai tổ chức thực hiện. Ngay sau khi nhận được kế hoạch tham gia hội thi, ban hậu cần đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị xây dựng Nghị quyết chuyên đề để phổ biến tới toàn thể tổ chức và đơn vị đồng thời triển khai cách tổ chức thực hiện.  Trong quá trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn về phương tiện, thời tiết đặc biệt là ngân sách. Tuy nhiên với sự đoàn kết nỗ lực, đến nay toàn bộ nội dung kế hoạch về xây dựng doanh trại đã hoàn thành. Đơn vị tập trung xây dựng, củng cố doanh trại. Từ nguồn ngân sách của Bộ Quốc phòng, địa phương, Ban CHQS huyện đã từng bước tổ chức xây dựng các hạng mục công trình được đầu tư theo quy định của Nhà nước và quân đội, các hạng mục xây dựng đúng quy hoạch, đúng thiết kế, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, quá trình xây dựng được tổ chức giám sát chặt chẽ nên các hạng mục công trình đưa vào sử dụng đều đảm bảo chất lượng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng doanh trại chính quy, đơn vị đã gắn phong trào này với xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) tiêu biểu, mẫu mực qua các năm, Đảng uỷ, chỉ huy Ban CHQS huyện Ngọc Lặc đã gắn với các phong trào, cuộc vận động. Tiêu biểu như phong trào thi đua Quyết thắng; ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy; cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông… Nhờ vậy, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được duy trì nghiêm; hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt cho thực hiện nhiệm vụ. Cảnh quan môi trường đơn vị được xây dựng, củng cố khang trang, sạch đẹp. Các khu nhà làm việc, hệ thống kho kỹ thuật chính quy, có đầy đủ hạng mục, biển hướng dẫn theo quy định.

Trong đó, trọng tâm hướng vào đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Với nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ nên mặc dù gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; cơ sở hạ tầng, doanh trại phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm, xuống cấp; nguồn kinh phí cấp trên bảo đảm hằng năm có hạn,... nhưng BCH quân sự huyện đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác doanh trại, tạo sự thay đổi vượt bậc về diện mạo, cảnh quan doanh trại của các cơ quan, đơn vị.

Để làm được điều này, Ban Hậu cần đã bám sát thực tiễn đơn vị để tham mưu với Đảng ủy cơ quan quán triệt, triển khai Chỉ thị 05/CT-BQP, ngày 06-3-2012 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ở tất cả các ban. Đồng thời, chỉ đạo các ban chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác doanh trại; coi đây là một nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ Quốc phòng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Để việc xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp đạt mục đích, yêu cầu đề ra, BCH quân sự huyện yêu cầu các đơn vị cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phong trào, cuộc vận động; gắn thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Phong trào với lộ trình thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Trên cơ sở kế hoạch, nội dung “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” của BCH quân sự huyện cho từng năm và giai đoạn, Ban Hậu cần, đã cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, phù hợp với thực tiễn công tác doanh trại ở đơn vi trong từng giai đoạn. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các nội dung “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đột phá vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, những nơi còn khó khăn trong công tác doanh trại.

Nhằm cải thiện, nâng cao điều kiện sinh hoạt, công tác cho bộ đội, Ban Hậu cần đã tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh thi đua trong công tác xây dựng và quản lý doanh trại. Các ban thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; tích cực triển khai các công trình, dự án doanh trại đã được phê duyệt; tăng cường quản lý đầu tư, quản lý chất lượng thi công, chống thất thoát, lãng phí, v.v. Nhờ đó, các dự án, công trình được đầu tư xây dựng, cải tạo đều tuân thủ đúng quy hoạch, đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ; tình trạng nợ đọng trong xây dựng đã cơ bản được khắc phục. Đảng ủy đã chỉ đạo các ban rà soát, thống kê, phân loại chất lượng công trình doanh trại, niên hạn sử dụng để lập kế hoạch trung hạn, dài hạn trong duy tu, bảo dưỡng, xây dựng, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đồng thời, thực hiện mở sổ theo dõi tình hình doanh trại tới từng phòng, ban; gắn trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong việc sử dụng, quản lý doanh cụ, tài sản, để nâng cao ý thức giữ tốt, dùng bền. Công tác bảo đảm, quản lý, sử dụng điện, nước, giữ gìn vệ sinh môi trường của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn vị đã chủ động cân đối nguồn kinh phí để nâng cấp hệ thống đường điện, đầu tư xây dựng công trình bảo đảm nước sạch, xây dựng công trình nước tắm nóng cho bộ đội vào mùa đông và áp dụng nhiều biện pháp quản lý, thực hiện tiết kiệm điện, nước. Công khai, giao hạn mức điện, nước đến từng đầu mối; xây dựng bổ sung quy chế sử dụng điện, nước; tăng cường đồng hồ đo điện riêng tới các bộ phận, phòng ở để theo dõi sử dụng. Chỉ đạo phân tách mạng điện, nước dùng cho sinh hoạt, làm việc và cho các nhiệm vụ khác; sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, v.v. Cùng với đó, công tác vệ sinh, môi trường luôn được chú trọng ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng. Đơn vị đã tách riêng khu tăng gia, chăn nuôi ra khỏi doanh trại; xây bể Bioga xử lý chất thải chăn nuôi,... bảo đảm cảnh quan môi trường đơn vị luôn sạch, đẹp, hợp vệ sinh.

Tích cực huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố doanh trại bởi nguồn kinh phí hằng năm có hạn mà đầu tư cho xây dựng, nâng cấp, sửa chữa doanh trại đòi hỏi lớn. Theo đó, đơn vị quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp; mặt khác, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực, huy động công sức bộ đội, nguồn vốn tự có và đặc biệt là tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương để xây dựng, củng cố doanh trại. Cơ quan, đã động viên, tận dụng công sức, tay nghề của cán bộ, chiến sĩ, vật liệu sẵn có để củng cố, sửa chữa doanh trại, chống dột, chống gió lùa, sửa chữa doanh cụ, xây dựng sân, đường nội bộ, khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh. Đã huy động được 980 ngày công của bộ đội và vốn tự có của đơn vị trong xây dựng, cải tạo, củng cố doanh trại và cảnh quan môi trường với tổng kinh phí đầu tư xây dựng tham gia hội thi 170.000.000đ. Đơn vị đã vận động cán bộ trong đơn vị ủng hộ xây dựng củng cố doanh trại tham gia hội thi với số tiền là 10.250.000đ. Ngay sau giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ lại tập trung cắt tỉa, chăm sóc những hàng cây cảnh, bồn hoa, vệ sinh doanh trại.

Trong 5 năm đã đầu tư trên 300 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để củng cố, sửa chữa doanh trại, tổ chức quét vôi ve, lăn sơn, làm mới bồn hoa cây cảnh, củng cố hệ thống kho tàng, mái che, hệ thống biển bảng, dây phơi chính quy, giá ba lô, giá giầy, dép theo hướng chính quy. Tổ chức tiếp nhận doanh cụ, cấp phát và quản lý chặt chẽ trong sử dụng, đồng thời đầu tư trên 200 triệu đồng cho mua sắm doanh cụ phục vụ đời sống sinh hoạt của cán bộ nhân viên ( Tủ, bàn, ghế, giường..). Chủ động khai thác kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương nâng cao chất lượng bảo đảm ấm về mua đông, mát về mùa hè, trong 5 năm đã mua sắm 62 quạt trần, 11 quạt treo tường, 21 máy tắm nóng lạnh và 09 máy điều hòa, 09 đèn cao áp, lắp thêm 16 máy điều hòa, đơn vị tổ chức xây dựng mới thêm nhà xe rộng 65m2 cho cán bộ để xe, làm bán bình nhà kho quân khí rộng 90m2, thường xuyên củng cố sửa chữa hệ thống điện nước bảo đảm đời sống cán bộ nhân viên trong cơ quan  từng bước được cải thiện và nâng cao. Củng cố lại hệ thống điện nước trong đơn vị, làm đường nước ra khu tăng gia, làm lại hệ thống điện trong kho nhà xuồng. Đồng thời xây dựng giá đựng đồ trong kho nhà xuồng. Tiến hành chôn cột mốc ranh giới đất cơ quan. Đã chám, vá các vị trí bị sứt mẻ xung quanh đơn vị. Cải tạo khuôn viên trước nhà 3 tầng, đắp hình non bộ và hình núi, trồng cỏ thảm trước sảnh nhà làm việc. Mua 16 chậu hoa trồng để tạo quang cảnh tươi mới, xanh mát. Huy động cán bộ, chiến sỹ ngoài giờ làm việc đánh rỉ và sơn lại biển sơ đồ doanh trại và làm bức phù điêu đặt ở phía đông hội trường. Quét vôi, ve và lăn sơn khu nhà làm việc. Xây nối bếp nấu ăn, ốp gạch men sạch sẽ cho khu nấu ăn, khu để đồ ăn góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sắp xếp lại nhà ăn, nhà bếp, kho quân nhu và các kho của đơn vị gọn gàng ngăn nắp. Mua sắm hệ thống sổ sách, biển bảng trong nhà ăn, nhà bếp, kho theo quy định. Xây dựng được vườn thuốc nam có đủ các chủng loại cây thuốc nam và thu hái đưa vào điều trị đông tây y kết hợp. 

 Đơn vị đã quy hoạch khu tăng gia sản xuất với khu trồng cây ăn quả, hệ thống vườn, giàn, chuồng trại bố trí khoa học và hài hòa phù hợp với cảnh quan môi trường, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của cấp trên, lãnh đạo đơn vị luôn xác định quỹ tăng gia sản xuất là một nguồn quan trọng để từng bước hoàn thiện hệ thống doanh trại. Bởi vậy, công tác tăng gia sản xuất được lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm, chú trọng. Những năm qua, đơn vị đã khai thác, đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi theo đúng hướng dẫn của ngành. Từ đó, công tác tăng gia sản xuất đi vào nền nếp, có chiều sâu, đạt hiệu quả cao; các giống cây trồng, vật nuôi được chọn lọc, nghiên cứu đem lại hiệu quả tăng gia chăn nuôi cao bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Đơn vị đã tích cực trồng bổ sung và chăm sóc các loại rau, gia vị, cải tạo đất, trồng đa dạng hóa các chủng loại rau, nâng cao hiệu quả vườn gia vị phục vụ cải tiến chế biến món ăn, chú trọng trồng các loại rau cao cấp, có giá trị thương phẩm cao. Đồng thời chủ động chuyển đổi cơ cấu rau theo mùa vụ, gieo trồng bổ sung các loại rau như rau dền, mùng tơi, rau muống, đỗ, mướp, bí xanh... Qua đó, đơn vị bảo đảm đủ 100% nhu cầu rau xanh tại bếp ăn. Khu chăn nuôi được bố trí tách biệt, chuồng trại nuôi lợn được kiên cố hóa, chất thải được thu gom để ủ rồi đem bón cho cây trồng; còn gia cầm thì được khoanh vùng để chăn thả. Hiện, đơn vị có đàn lợn thường xuyên duy trì hơn chục con; đàn gà, vịt từ 40-60 con, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm tươi ngon phục vụ bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ của Ban CHQS huyện, đến nay, đơn vị xây dựng được doanh trại khang trang, chính quy, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được nâng cao. Từ đó, giúp cán bộ yên tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa phương ổn định và phát triển.

<

Tin mới nhất

Công an Ngọc Lặc: Triển khai Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo(21/01/2021 3:04 CH)

Hội nghị Quân chính năm 2020(11/01/2021 5:03 CH)

Cảnh giác với các trang web, fanpage, clip giả mạo nhằm tung tin xấu, độc phá hoại Đại hội Đảng...(05/01/2021 9:07 CH)

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy(04/01/2021 2:23 CH)

Công an huyện Ngọc Lặc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công...(29/12/2020 10:45 SA)

Ban CHQS trao quà của tỉnh, của huyện cho các đồng chí nguyên cán bộ Quân đội, Công an, Anh hùng...(21/12/2020 1:01 CH)

Ngọc Lặc: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 602 nam công dân(08/12/2020 10:28 SA)

°