Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
3209 người đang online

Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX

Đăng ngày 13 - 11 - 2023
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về việc chuyển tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính chuyển đến các vị đại biểu các tài liệu sau:

1. Dự kiến chương trì kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX; chi tiết đính kèm file sau: Dự-kiến-chương-trình-kỳ-họp-15-txct.pdf

2. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm, ước thực cả năm 2023; chi tiết đính kèm file sau: Bao cao tom tat tinh hinh KT-XH, QP-AN 10 thang dau nam, uoc thuc hien nam 2023.pdf

3. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn huyện gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX; chi tiết đính kèm file sau: BC-ket-qua-giai-quyet-cac-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-gui-den-ky-hop-thu-12-HDND-huyen-khoa-XX.pdf

<

Tin mới nhất

Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX(13/11/2023 3:16 CH)

Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX(02/06/2023 2:35 CH)

Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện...(21/11/2022 9:13 SA)

°