Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
361 người đã bình chọn
1269 người đang online

Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Giang 75 năm hình thành và phát triển” (28/6/1949 - 28/6/2024)

Đăng ngày 20 - 02 - 2024
100%

1. Anh chị hãy cho biết thành phần các dân tộc chính đang sinh sống trên địa bàn huyện Nam Giang và nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc?

2. Anh, chị hãy cho biết những đóng góp của Nhân dân huyện Nam Giang trong việc nuôi dấu cán bộ trước cách mạng Tháng Tám 1945?

3. Anh, chị hãy cho biết những nội dung hoạt động của đoàn cán bộ xây dựng vùng Bến Giằng trước khi thành lập Đảng bộ huyện?

4. Anh, chị hãy cho biết Đảng bộ Huyện Nam Giang được thành lập vào thời gian nào, ở đâu, ai là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ huyện? Hãy cho biết ý nghĩa sự kiện Đảng bộ huyện được thành lập?

5. Tháng 9/1950, Huyện ủy Nam Giang phát động phong trào “rèn cán, chỉnh quân” anh, chị cho biết những nội dung cơ bản và kết quả đạt được của phong trào đó?

6. Anh, chị hãy cho biết từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Nam Giang đã trải qua mấy kỳ Đại hội? Mỗi Đại hội được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu và ai được bầu làm Bí thư?

7. Anh, chị cho biết những đóng góp nhân tài, vật lực của huyện Nam Giang cho chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Mùa xuân 1975 (tháng 8/1974 - 3/1975)?

8. Anh chị hãy cho biết qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ 1986 đến nay), huyện Nam Giang đã đạt được những thành tựu cơ bản nào trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng?

9. Anh chị hãy cho biết các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra?

10. Anh Chị hãy cho biết cảm nhận của mình về vùng đất và con người của huyện Nam Giang - đơn vị kết nghĩa với huyện Ngọc Lặc?

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Vân Am: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ(10/04/2024 10:45 SA)

HĐND xã Vân Am khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề)(10/04/2024 10:41 SA)

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc về công tác cán bộ(10/04/2024 10:29 SA)

Hội đồng nhân dân xã Mỹ Tân tổ chức kỳ họp chuyên đề(10/04/2024 10:24 SA)

BCĐ 35 huyện Ngọc Lặc giao ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng(07/04/2024 9:13 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ 37(06/04/2024 9:10 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc công bố quyết định công tác cán bộ(04/04/2024 9:43 SA)

Huyện Ngọc Lặc: Nghiên cứu, học tập, các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Ban...(04/04/2024 8:53 SA)

°