Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
118 người đã bình chọn
129 người đang online
/portal/Pages/Thong-bao.aspx
/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=44

Tình hình lũ lụt tại địa bàn huyện Ngọc Lặc (12/10/2017)

Trên địa bàn toàn huyện Ngọc Lặc từ ngày 10 đến ngày 11/10/2017 có mưa rất to, gây nên trận lũ, lụt lớn, nhiều vùng bị chia cắt, ngập sâu và ngập nặng trên diện rộng. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí...

°