Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
134 người đã bình chọn
227 người đang online
/portal/Pages/Thong-bao.aspx
/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=44

Giữ gìn và phát huy nghề dệt thổ cẩm ở Ngọc Lặc (07/08/2018)

Những năm qua, người dân Ngọc Lặc vẫn còn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc, trong đó có nghề dệt lụa và thổ cẩm của người Mường. Đây là nghề thủ công có từ rất lâu, không chỉ phục vụ nhu cầu...

 

 HTML Form Web Part

 
°