Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
87 người đã bình chọn
2523 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=44

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đô thị Ngọc Lặc (03/06/2016)

Ngày 31/5/2016. Ban quản lý dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu 4 tỉnh ven biển bắc trung bộ đã có buổi làm việc và báo cáo về dự án cải thiện về cơ sở hạ tầng đô thị ứng...