Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
84 người đã bình chọn
283 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=44

Huyện Ngọc Lặc điểm đầu tư hấp hẫn (04/11/2015)

“Với mục tiêu đưa Ngọc Lặc trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa – xã hội của Vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa vào năm 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Ngọc Lặc quyết tâm...