Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Thong-bao.aspx
/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=44

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa 2 năm 2019 (16/10/2019)

Sáng 14/10, TTBD Chính trị huyện Ngọc Lặc đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa 2 năm 2019. Dự và phát biểu giao nhiệm vụ tại lớp học có đồng chí Quách Văn...

°