Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 756/UBND-VHTT
Ngày ban hành 05/06/2018
Trích yếu Về việc Báo cáo công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị
Cơ quan ban hành UBND huyện Ngọc Lặc
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°