Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
353 người đã bình chọn
626 người đang online

Tài chính - Kế hoạch

100%

I. Tổ chức

1. Đồng chí : Đỗ Đức Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng

SĐT: 0912.929.327

2. Đồng chí : Lương Hoàng Trung

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

SĐT: 0948.369.868

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

°