Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Thong-bao.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh- thành triển khai công tác y tế năm 2020 và... (27/02/2020)

Sáng 25/2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh- thành tại hơn 700 điểm cầu triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo...

Xã Nguyệt Ấn làm tốt công tác tiêm phòng đợt 1/2020 cho đàn gia cầm (27/02/2020)

Phát huy truyền thống là địa phương luôn hoàn thành tốt trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm hàng năm. Năm 2020 xã Nguyệt Ân phấn đấu hoàn thành tốt công tác tiêm phòng đợt 1cho đàn...

°