Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Covid-19.aspx
/portal/Pages/Thong-bao.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://www.90namdangbothanhhoa.vn/

Hội Nghị Ban thường vụ Huyện ủy Kỳ tháng 10 (27/10/2020)

Ngày 22/10, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Kỳ tháng 10. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

°