Thể lệ cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Giang 75 năm hình thành và phát triển” (28/6/1949 - 28/6/2024)

Điều 1. Mục đích yêu cầu.

Thông qua cuộc thi giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân huyện Ngọc Lặc nhất là thế hệ trẻ hiểu về mảnh đất, con người, truyền thống cách mạng, quá trình ra đời và phát triển của Đảng bộ huyện Nam Giang trong 75 năm qua. Từ đó, cùng hiểu biết, thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai huyện Nam Giang - Ngọc Lặc.

Điều 2. Các quy định chung.

2.1. Nội dung

- Văn hóa, truyền thống lịch sử của huyện Nam Giang.

- Quá trình ra đời và phát triển của Đảng bộ huyện Nam Giang trong 75 năm qua (1949 - 2024).

2.2. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn huyện Ngọc Lặc (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi).

2.3. Hình thức thi: Viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ A4   

Điều 3. Các quy định cụ thể.

* Yêu cầu đối với bài dự thi:

- Bài dự thi là bài của các cá nhân người dự thi phải tự trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt (viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, không phải là bản sao, bản photocoppy); không giới hạn số trang và các hình ảnh minh họa.

- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ họ và tên; tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính; nghề nghiệp; thành phần dân tộc; đảng viên, đoàn viên, hội viên; đơn vị công tác, học tập; số điện thoại (nếu có) gửi cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

* Thời gian phát động và nhận bài dự thi:

- Thời gian phát động cuộc thi bắt đầu từ ngày 01/02/2024 đến ngày 01/5/2024 là kết thúc.

- Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/4/2024 đến ngày 05/5/2024.

* Địa điểm nhận bài:

Ban Tổ chức Cuộc thi (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Lặc - Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi).

Điều 4. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

4.1. Giải tập thể (là đơn vị có nhiều người tham gia và nhiều người đạt giải cá nhân):

- 01 giải Nhất: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.                                   

- 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

- 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 04 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

4.2. Giải cá nhân:

- 01 giải Nhất: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.   

- 03 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 04 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 06 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Điều 5. Công bố kết quả và trao giải

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả và tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

- Thời gian, địa điểm tổng kết và trao giải:

+ Thời gian: Tại Hội nghị sơ kết 02 năm (2022-2024) công tác kết nghĩa giữa huyện Nam Giang và huyện Ngọc Lặc (dự kiến vào tháng 6/2024, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

+ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi./.                                                                 

Ban biên tập