Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1335/HĐXT-TK 24/06/2022 V/v hướng dẫn cách thức phỏng vấn và nội dung ôn tập kiến thức phỏng vấn vòng 2 trong kỳ xét tuyển giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học dạy văn hóa và giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh năm 2022
163/TB-HĐXT 21/06/2022 Thông báo Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022
1686/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022
1/TB-HĐTD 08/06/2022 Thông báo danh mục tài liệu ôn dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo (thực hiện theo Kết luận số 71-KL-TW ngày 24/3/2020)
1657/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022 (thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức)
149/TB-HĐXT 08/06/2022 Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo dục (thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức).
152/KH-UBND 03/06/2022 Kế hoạch chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025
108/TB-UBND 19/05/2022 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 921, tờ bản đồ số 30, MBQH KDC thôn Ngọc Sơn, xã Thúy Sơn (nay là khu phố Ngọc Sơn, thị trấn Ngọc Lặc), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
4/PA-UBND 05/05/2022 Phương án tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022
92/TB-UBND 05/05/2022 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022
88/TB-UBND 30/04/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại lô số 01 (thửa đất số 921, tờ bản đồ số 30), MBQH Khu dân cư thôn Ngọc Sơn (nay là khu phố Ngọc Sơn), thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
84/TB-UBND 26/04/2022 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 38, phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
1215/QĐ-UBND 25/04/2022 Quyết định V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất thuộc Khu phố Tran, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
74/TB-UBND 15/04/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 38, phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc
999/QĐ-UBND 06/04/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới bên bờ sông Cầu Chày, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6    
°