Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
136 người đã bình chọn
3317 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2097/QĐ-UBND 05/06/2018 QĐ Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và kiểm tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 - 2019
756/UBND-VHTT 05/06/2018 Về việc Báo cáo công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị
80/KH-UBND 05/06/2018 Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018
2098/QĐ-UBND 05/06/2018 QĐ Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho Tập thể, cá nhân dạt thành tích xuất sắc trong đợt tham gia Đại hội TDTT tỉnh Thanh hóa lần thứ VIII năm 2018
775/UBND-VHTT 05/06/2018 V/v tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa
2045/QĐ-UBND 01/06/2018 V/v Phê duyệt trợ cấp mai táng phí cho đối tượng chính sách.
753/UBND-TCKH 01/06/2018 V/v cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng về công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp.
747/UBND-TCKH 01/06/2018 V/v cử cán bộ tham gia lớp tập huấn Kế toán CHSN theo Thông tư 107 BTC, các chế độ QLTC - NS xã và Luật quản lý TTSC.
310/PA-UBND 01/06/2018 Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
87/TTr-UBND 01/06/2018 Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, huyện Ngọc Lặc năm 2018
2051/QĐ-UBND 31/05/2018 Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá
2054/QĐ-UBND 31/05/2018 Điều động giáo viên bậc THCS làm giám thị coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
2053/QĐ-UBND 31/05/2018 Điều động cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ đề thi, bài thi, an ninh, trật tự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
2052/QĐ-UBND 31/05/2018 Điều động cán bộ Y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
1957/QĐ-UBND 28/05/2018 Thuyên chuyển công tác viên chức
1 2 3 4 5 6    
°