Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
130 người đã bình chọn
542 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1789/QĐ-UBND 18/05/2018 Công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ phố 1 xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc
1781/QĐ-UBND 18/05/2018 Thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
1474/QĐ-UBND 18/05/2018 Phê duyệt khối lượng và mức hỗ trợ thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc năm 2018
1750/QĐ-UBND 17/05/2018 Kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Ngọc Lặc
642/UBND-HĐTĐKT 17/05/2018 Khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
641/UBND-ATTP 17/05/2018 Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện
133/BC-UBND 17/05/2018 Kết quả xét duyệt bố trí, sắp xếp, điều động giáo viên bậc THCS đang điều động sang bậc mầm non quay trở lại bậc THCS năm học 2017-2018
1755/QĐ-UBND 17/05/2018 Kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh
1753/QĐ-UBND 17/05/2018 Kiện toàn Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động huyện Ngọc Lặc
643/UBND-VP 17/05/2018 Giao tham mưu báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thú IV, HĐND huyện khóa XIX
1748/QĐ-UBND 17/05/2018 Kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Ngọc Lặc thời kỳ từ năm 2016-2020
635/UBND-TNMT 16/05/2018 Phối hợp để trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau "Đổi điền, dồn thửa" cho hộ gia đình, cá nhân.
634/UBND-NN&PTNT 16/05/2018 Tập trung khắc phục hậu quả mưa lốc gây ra đối với sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2018
633/UBND-TTr 16/05/2018 Thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp công dân, xử lý đơn và phòng chống tham nhũng
631/UBND-NN&PTNT 16/05/2018 Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn
1 2 3 4 5 6    
°