Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 4/PA-UBND
Ngày ban hành 05/05/2022
Trích yếu Phương án tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản phương án
Tài liệu đính kèm 4_PA-UBND
4_PA-UBND-01
4_PA-UBND-02
°