Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1686/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2022
Trích yếu Quyết định về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Ngọc Lặc
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 4.-QD-phe-duyet-DS-du-dieu-kien-vong-1-du-xet-tuyen-vong-2(16.06.2022_15h27p12)_signed.pdf
DANH-SACH-du-dieu-kien-tieu-chuan-du-tuyen-vien-chuc-nganh-GD-DT-nam-2022.xls
°