Làng Rềnh xã Đồng Thịnh tổ chức đón nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới

°