Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

°