Huyện Ngọc Lặc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

°