Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ chế độ qua các thời kỳ

°