Ra mắt Câu lạc bộ Chi hội Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường

°