Kỳ họp thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII

°