Khen thưởng học sinh cứu bạn bị đuối nước tại trường THCS Phúc Thịnh

°